Piraatit ottavat kantaa uuteen tiedustelulainsäädäntöön

Osallistuimme tänään tiedustelulainsäädännön valmistelun kuulemistilaisuuteen ja koska ilmoittautuessa sai varata järjestölleen 5min aikaa oman näkökulmansa kertomiseen, käytimme tilaisuuden hyväksemme:

”Hyvät kuulijat,

Piraattipuolue arvostaa yksityisyyttä ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä olemassaoloomme. Myös perustuslain laatijat ovat arvostaneet yksityisyyttä, sillä siellä lukee että kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Kansalaisten viestinnän yleinen valvominen on yksiselitteisesti perustuslain vastaista, eikä Piraattipuolue sallisi perustuslain tarjoaman yksityisyydensuojan heikentämistä varsinkaan näin merkittävällä tavalla. Yksityisyys on nykyään muutenkin jatkuvasti tulilinjalla.

Piraatit ottivat viime vuonna kantaa aiheeseen todeten, että ”on perusteltua, että puolustusvoimilla on jonkinasteinen, lailla säännöstelty, oikeus ulkomaantiedusteluun maanpuolustusta ajatellen. On kuitenkin pidettävä tarkoin huolta siitä, ettei valvontaa käytetä oman maan kansalaisiin ja sille on oltava vahvat oikeudelliset perusteet.”

On tosiasia, että käytännössä tämä haluttu valvontatapa ei täytä näitä kriteerejä. Ensinnäkin, lähes kaikkea verkkoliikennettä valvottaisiin, eli valvontaa käytettäisiin tahtomattakin oman maan kansalaisiin, ja toiseksi sille ei ole oikeudellisia perusteita, mikä nähdään jo siitä, että tämän lain takia halutaan muuttaa perustuslakia niin, että se käytännössä tuhoaa kirjesalaisuuden. Vaikka tietoverkkotiedustelu kohdennettaisiinkin vain maan rajat ylittävään liikenteeseen, meidän täytyy samalla muistaa, että n. 95% tietoliikenteestämme liikkuu Suomen rajojen ulkopuolelle.

Nordstromin esityksessä esitetään tietoliikenteen käsittelyn kohdalla, että kerääminen tapahtuu automatisoidusti ja tallentaminen hakusanojen perusteella. Käytännössä siis kaikki kerätään, mutta hakusanojen perusteella päätetään mitä tallennetaan.

Tämä on siis juuri sitä hyvästä syystä paheksuttua massavalvontaa. Kaikkien viestintää seurataan ja jos satutaan kuulemaan jotain jännää, heristellään korvia ja katsotaan mistä muusta siellä keskustellaan. Valvonta kohdistuisi myös oman maan kansalaisiin, sillä sitä on mahdotonta eritellä vaikka siihen pyrittäisiinkin.

Viestintäministeriön edustaja antoi niinikään eriävän mielipiteensä, listaten kuusi hyvää syytä vastustukselleen:

1. Kyseessä on massavalvonta, sillä siinä on kyse teknisestä pääsystä kaikkeen tietoliikenteeseen, ja että tiedustelu kohdistuu tosiasiassa myös suomalaisten viestintään.

2. Viranomaisille voidaan antaa vain toimivaltuuksia, jotka perustuvat niiden lakisääteisiin tehtäviin. Tiedonhankintatoimivaltuudet ovat hyväksyttäviä vain, jos ne ovat välttämätön ja tehokas keino jonkin viranomaiselle säädetyn tehtävän hoitamiseksi

3. Ministeriö myös totesi, että verkkovalvonnan tehokkuutta ei ole osoitettu, eikä vaihtoehtoja arvioitu, joten edellisen kohdan mukaan toimivaltuudet eivät voi olla hyväksyttäviä.

4. Verkkovalvonnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan ja massavalvonnan puuttuminen voi olla valttikortti, varsinkin kansainvälistä yritystoimintaa houkutellessa.

5. Verkkovalvonnalla rajoitetaan perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen

6. Verkkovalvonta heikentäisi tietoturvaa.

Lisäksi on pöyristyttävää, että Nordströmin esitys kertoo heti ensimmäisellä sivulla, että valvonnasta halutaan säätää erikseen. Se tarkoittaisi sitä, että valvontalainsäädäntö tulee hyvin luultavasti sotilastiedustelulain perässä, joten vähintäänkin valvonnasta erikseen säädettäessä, luodaan sotilastiedustelulle tilaisuus käyttää uusia välineitä ja toimivaltuuksiaan ilman, että valvonnasta on vielä säädetty yhtään mitään. Se myös suurentaa riskiä sille, että valvonnasta ei loppujen lopuksi edes säädettäisi lakia joka taas jättäisi sotilastiedustelulle mahdollisuuden toimia täysin mielivaltaisesti, kunnes valvonnasta olisi vihdoin säädetty. Tämä voi helposti olla jopa vuosien pituinen ajanjakso. Vaikka meille onkin väitetty, että valvonta koskisi kaikkia päätöksentekovaiheita, niin miksi siitä pitää säätää erikseen “sitten joskus”? Nykyisellään tämä tärkeä osa kokonaisuudesta ei ole julkisesti arvioitavana, joten me yksinkertaisesti kieltäydymme hyväksymästä perusoikeuksien viemistä niin, ettei lisätoimivaltuuksien valvonnasta sovita samanaikaisesti.

Piraattipuolue ei halua massavalvontaa Suomeen, eikä tekosyyksi käy se, että muualla tehdään ja jäädään jälkeen. Huono kehitys ja huonot päätökset kuuluukin jättää tekemättä. Nyt suunniteltu laki kuulostaa ikävästi projektilta, jossa halutaan laillistaa jo tällä hetkellä olemassaolevat perustuslain vastaiset tiedustelukäytännöt. Se lisäksi vähentää maamme houkuttelevuutta tietopalveluteollisuuden investointipaikkana merkittävästi. Missä ovat nyt ne poliitikkojen puheet, joissa Suomesta maalailtiin tietosuojan Sveitsiä? Näillä näkymin se Piraattipuoluetta miellyttävä tulevaisuuden visio on kariutumassa niin, että myös omien kansalaistemme oikeus yksityisyyteen on menossa sen surullisen kuuluisan pesuveden mukana.

Siinä tapauksessa, että massavalvontaa aloitetaan kaikesta huolimatta harjoittamaan, vaadimme erittäin tiukkaa parlamentaarista ja tuomioistuinperusteista peräänkatsomista asiassa, sekä tuntuvat sanktiot valvontakeinojen väärinkäytöstä.

Viranomaisen ei siis tule olla immuuni oikeudettomaan tietourkintaan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Mika Myllylään ja Anneli Aueriin kohdistuneet yksityisyyden loukkaukset, joissa yli sata poliisia on urkkinut tietoja ilman lupaa, pitkälti uteliaisuudesta. Entäs kun motiivina luvattomalle urkinnalle on esimerkiksi sievoinen summa rahaa tai muut henkilökohtaiset hyödyt? USA:n turvallisuusvirasto NSA:n työntekijät ovat käyttäneet massiivisia urkintajärjestelmiään urkkiakseen henkilökohtaisia tietoja puolisoistaan epäillessään uskottomuutta. Miten Suomessa aiotaan estää mm. tällaiset väärinkäytökset?”

Matias Turkkilan valheiden dekonstruointi

Suomen Uutisten, eli Perussuomalaisten puoluelehden toimitus petkuttaa meitä johdonmukaisesti. Se on nyt selvää. Tässä kaksi aikaisempaa osaa omilla sivuillani, joista jälkimmäisen Uusi Suomi äsken sensuroi omasta palvelustaan.

Suomen Uutisten päätoimittaja teki tunnukset Uuden Suomen blogipalveluun varta vasten tullakseen selittelemään lehtensä röyhkeää valehtelua. Katsotaanpa hänen ensimmäisen, vielä tässä vaiheessa isällisesti opastavan viestinsä kokonaisuutta. Hän yrittää siinä valehdella minulle uudelleen, jättäen kertomatta, että kyseessä ovat nimenomaan vuosiviikkotunnit eivätkä yksittäiset tunnit. Tämä on siis selvä yritys pitäytyä siinä alkuperäisen otsikon linjassa, että yksi tunti voisi todellakin maksaa 2000€.

Tämä valhe yrittää tietoisesti kaataa koko kritiikkini huomionarvoisuuden syöttämällä minulle lehtensä aiemman, ääliömäisen väitteensä vain eri sanoin. Hän yrittää siis typerästi sumuttaa minua ja blogini lukijoita pitäytymällä lehtensä alkuperäisessä tarinassa, välittämättä siitä, että olen juuri kirjoittanut kokonaisen blogauksen, jonka ydin on nimenomaan tämän otsikon ilmiselvä harhaanjohtavuus.

Katsotaanpa sitten viestiä kappale kerrallaan. Aivan ensiksi hän yrittää luoda mielikuvaa siitä, että hänen toimittajansa on todellakin tarkastanut kaikki artikkelin väitteet ja koko juttu olisi vieläpä luetettu virkahenkilöllä, jolloin siihen saisi kivasti virallisuuden leimaa, sepityksen uskottavuutta kasvattamaan.

Punaisella alleviivatussa osassa hän yrittää saada meidät uskomaan että kyllä siellä Suomen Uutisissa luku tuntui niin hurjalta, että siitä piti lähteä ihan erikseen uudelleen soittelemaan, että onko asia todella näin. No eihän se ole, vaikka se ei ole se mielikuva joka tästä viestistä jää. Kaksi viestin pidempää kappaletta on sitten tämän alkuperäisen kusetuksen pukemista eri sanoiksi, meidän kaikkien hämäämiseksi.

Viimeisessä kappaleessa vakuutetaan vielä valheellisesti, että “suuruusluokka on ihan oikein”. Suuruusluokka on todellisuudessa 38-kertaisesti pielessä. Yksittäisen tunnin hinnaksi tulee siis todellisuudessa 53€, joka onkin vain kaksinumeroinen luku.

Jos Matias Turkkila olisi todellakin tunnustanut virheensä kirjoitettuani blogaukseni, hän olisi tarttunut lehden virheelliseen otsikkoon aivan ensimmäiseksi, olinhan juuri tehnyt tarkan kuvauksen siitä, mikä artikkelissa oli eniten pielessä. Sen ilmiselvästi valheellinen otsikko. Näin hän ei kuitenkaan tehnyt, vaan pyrki kaikin keinoin välttämään asian selventämistä, ylläpitäen “toimittaja” Ilkka Janhusen kirjoittaman valheellisen sepustuksen luomaa mielikuvaa. Hänen toimituksessaan oli kuitenkin joku muukin hereillä lauantaina, sillä hän korjasi jutun otsikon tunnin ennen Matias Turkkilan ensimmäistä yritystä valehdella tarina rehdiksi.

Tarkistettiinko koko juttu sitten virkahenkilöllä, niinkuin Ilkka Janhunen ja Matias Turkkila väittävät “aikaleimojen” kera? Ei tarkistettu. Sain tänään aamulla samaiselta virkahenkilöltä postia, jossa hän kertoo saaneensa luettavakseen jutusta vain osan, eikä otsikosta ollut tietoakaan. Eipä tietysti. Ainoa kohta, joka tarkastetussa aineistossa käsittelee yksittäisen tunnin hintaa, kuuluu seuraavasti:

“Kyllösen mukaan kuitenkin suurin osa islamin uskonnon opetuksen 800 000 euron vuosikuluista menee opettajien palkkoihin. Vuositasolla yksi tunti opetusta maksaa kaupungille noin 2000 euroa.”

“Vuositasolla” on sinänsä mainio yritys saada otsikon väite läpi virkahenkilön tarkastuksesta. Siitähän voisi periaatteessa olla vielä luettavissa, että vuositasolla tarkoittaa nimenomaan vuosiviikkotunteja, vaikkei tämä toki kellekään maallikolle enää välitykään. Ja se on sen tarkoitus. Käytetään siis kieltä, jonka virkahenkilö mieltää vielä jotenkin totuudenmukaiseksi, mutta jonka opetusviraston ulkopuolella toimivat ihmiset eivät enää ymmärräkään. Näin saadaan siis se virallisuuden leima koko roskalle – ainakin Turkkilan ja Janhusen mielestä.

Itsellenikin se tuntui vain epäilykseltä, että tuo ‘vuositasolla’ on tässä se avainsana. FB-kaverini sai minut kuitenkin (nyt jo tutun oloisella jankkaamisella) provosoitua hakemaan tiedon lähteen numero internetistä ja soittamaan hänelle. Puolituttuni siis uskoi että “joo, on se hirveetä kun tämä Islamin opetus maksaa pari tonnia tunti.” – kiitos Suomen Uutisten mädän jutun.

Lopuksi toisen kirjoitukseni (joka on tällä hetkellä sensuroitu) kommenteissa Turkkila toimittajansa kanssa alkaa itse väittämään minua valehtelijaksi ja vääristelijäksi ja saavat ilmeisesti persuvaltansa avulla sen verran ison pyörän pyörimään, että Uuden Suomen Päätoimittaja Markku Huusko päättää henkilökohtaisesti vetää kirjoitukseni ensin pois etusivulta ja muutamaa tuntia myöhemmin kokonaan pois Puheenvuorosta, vaikka onkin sunnuntai. Kirjoitukseni on kuitenkin luettavissa edelleen omilla sivuillani, jonne minun täytyykin ilmeisesti vastaisuudessa tyytyä kirjoittelemaan, kun Uusi Suomi on alkanut sensuroimaan kirjoituksiani ilman varsinaisia perusteluja.

Lopuksi liitän tähän vielä virkahenkilöltä tänään aamulla saamani postin, josta käy ilmi, että Suomen Uutiset eivät voi vedota edes väärinymmärrykseen, sillä nainen on erikseen selventänyt, että tuo 2000€ on siis nimenomaan vuosiviikkotunnin hinta, ei yksittäisen tunnin. Elikkä mitä ihmettä nämä sankarit oikein selvittivät, kun “luku tuntui niin hurjalta”? Ehkä he siinä vaiheessa tajusivat vihdoin, että kyse oli 38 tunnista, eikä yhdestä tunnista, mutta eivät kehdanneet enää jälkikäteen peräytyä. Juttuhan oli jo julkaistu päivää aiemmin.

Toivon, että Suomen Uutisten toimitus ottaa nyt opikseen ja lakkaa inttämästä ja jankuttamasta valheitaan, kuten toisen kirjoitukseni kommenteissa. Se on täysin turhaa, sillä minä en niitä usko, enkä tämän pitkähkön selvennykseni jälkeen soisi niitä kenenkään muidenkaan niitä uskovan – myöskään jatkossa. Olisi vähän muutakin tekemistä, kuin selvitellä määrätietoisesti valehtelevan, veronmaksajien kustantaman uutisoinnin taustoja. Jos ihmiset eivät puutu tällaiseen vääristelyyn hanakasti ja väsymättä, saavat nämä valheet liian vahvan perustan yhteiskunnassamme.

Itse en aio luovuttaa.

Matias Turkkila valehtelee meille tietoisesti, synkin seurauksin

Suomen Uutisten päätoimittaja valehtelee tietoisesti minulle paljastettuani ensin hänen lehtensä kirjoittaman emävaleen. Ensin hän koittaa ylimielisen typerästi jymäyttää minua samalla 38-kertaisella suhteettomuudella, pukien valheen vain eri sanoihin. Vuosiviikkotunti tuntuu olevan yksinkertaisesti liian vaikea käsite hänelle. Kerrassaan hullunkurista tästä tekee se, että hänen johtamansa julkaisu on korjannut otsikon jo tuntia ennen tätä säälittävää yritystä selittää valhetta virkailijan syyksi.

Seuraavana iltana hän tulee väittämään minulle, että tarina on luetettu virkamiehellä ennen sen julkaisua. Jutun ennakkotarkistus on kusetusta, koska virkamies kertoi minulle soittaessani, että hän kuulee asiasta ensimmäistä kertaa ja että aikoo keskustella esimiehensä kanssa toimeenpiteisiin ryhtymisestä harhaanjohtavan uutisoinnin takia.

Se ei siis ole yllättävää, että Matias Turkkila, Hommaforumin perustaja ja Suomen Uutisten päätoimittaja on palkannut muitakin “toimittajia” (puoluetuesta maksetuilla verorahoillamme) keksimään tarinoita hyysäyssalaliitoista. Siksi en tästä pidä meteliä.

Huolestumiseni johtuu niistä syistä, miksi tällaista valehtelua tehdään. Jutulla jymäytetään mediakritiikkiin kykenemättömiä ihmisiä, joista iso osa ihan oikeasti haluaa uskoa, että muslimeille annettavat oppitunnit maksavat 38 kertaa enemmän, kuin mitä ne oikeasti maksavat. Sillä kusetetaan myös vähän fiksumpia ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan ehdi tarkastamaan lähteitä kaikesta sonnasta mitä sosiaalisessa mediassa nykyään eteensä saa. Heillekin jää vähintään epävarma olo oikeasta asiantilasta ja tällainen outo olo takaraivossa saa puuttumaan tuleviin kiistoihin vähemmän hanakasti. Jos juttu vaikutti lukijalleen uskottavalta, niin vähintään sosiaalisissa tilanteissa tällainen juttu vedetään esiin tyyliin: “Kyllä maahanmuutossa on ongelmia, Islamin opettaminenkin maksaa 2000€/tunti!” …ja tätä jaksetaankin sitten toistella vaikka maailman tappiin.

Tämä on se “maahanmuuttokritiikin” yleisin sisältö. Siis tyhjästä temmattu väite, joka uskotaan, koska väärän väriset ja vääriin jumaliin uskovat ihmiset pelottavat. Yleensä silmittömälle vihalle ei anneta edes mitään perusteita ja kun näin tehdäänkin, lähes poikkeuksetta se on juuri näin uskomaton väite, minkä Matias Turkkila on saanut aivan liian usean suomalaisen uskomaan.

Ei ihme, etteivät ihmiset jaksa enää vastata tällaiseen “maahanmuuttokritiikkiin”, kun kaikkein uskomattomimmatkin väitteet otetaan aivan täydestä. Sen jälkeen 38-kertainen liioittelu onkin yhtäkkiä samalla viivalla todellisen selityksen kanssa ja aivan liian usein ulkomaalaisia jo valmiiksi vihaava ihminen valitsee käyttöönsä sen itselleen mieluisen todellisuuden.

Valitettavasti en keksi muuta ratkaisua, kuin kehottaa kaikkia ihmisiä tarttumaan näihin väitteisiin sellaisiin törmätessään, ampumaan valhe alas ja torumalla valhetta levittänyttä ihmistä helppouskoisuudesta. Saa tulla ehdottamaan parempia ideoita, koska tästä vaarallisesta, yksipuolisesta vääristelystä on kerta kaikkiaan päästävä eroon. Meidän on tehtävä se viitsimättömien ihmisten ja yhteiskuntarauhamme takia.

Suomen Uutiset narahti taas vihan lietsonnasta muslimeja kohtaan


Suomen Uutisten uusin rimanalitus – joka on siis täysin johdonmukaista ulkomaalaisvihan lietsontaa – sai taas todistettavasti jatkoa. Ohimoni tällä kertaa sykkimään saanut kirjoitus johtaa minusta jo niin pahasti harhaan, että se on oikeammin määrätietoista valehtelua.

Tämän suorastaan vaarallisen asenteellisen julkaisun otsikko kuului näin:

Helsinkiläisille 800 000 euron lasku islamin opetuksesta peruskouluissa – yhden tunnin hinta jopa 2 000 euroa

Tässähän siis sanotaan ihan selvällä Suomen kielellä, että yhden islamin tunnin opetus maksaa meille Helsingin veronmaksajille jopa 2000€. Itse artikkelin lukemalla selviää, että “Vuositasolla yksi tunti islamin opetusta maksaa kaupungille noin 2 000 euroa.”.

Tämäkin on edelleen erittäin hämäävästi sanottu, sillä esimerkiksi itse jouduin kinaamaan Facebookissa pitkään epäilyksestäni, että sana “vuositasolla” viittaa siis yhteen tuntiin viikossa. Tämän ei uskoakseni ole tarkoitus käydä ilmi itse “uutisesta” vaan päinvastoin. Tarkoitus kun on jättää lukijalle kuva siitä, että yhden uskonnontunnin vetäminen oppilaille maksaa siis jopa 2000€. Näin ei tietenkään ole, vaan koska Facebookissa elämöitiin tämän tiimoilta entistäkin kovaäänisemmin, päätin itse soittaa artikkelissa mainitulle virkailijalle ja hän vahvistikin epäilykseni täysin oikeaksi: Kyseessä on siis yhden viikkotunnin hinta vuodessa, eli sen islaminopetuksen YHDEN TUNNIN hinnan saa, kun jakaa tuon 2000€ kouluviikoilla vuodessa. Tämä summa ei olisi enää tietysti uutisen arvoinen ollutkaan.

Mikä siis on tällaisen uutisoinnin motiivi? Lehti on Perussuomalaisten, joiden pitää jatkuvasti perustella kulttuuri- ja ulkomaalaisvihamielisyyttään valehtelemalla tai vähintään harhaanjohtamalla, jos ei muille, niin ainakin omille äänestäjilleen, jotka eivät ole vielä tajunneet joutuneensa populististen valehtelijoiden kusettamaksi.

Toivon, ettei sinulle käynyt näin, ja jos kävikin, niin toivottavasti ottaisit ainakin opiksesi: Tällaiseen roskauutisointiin pitää vastaisuudessa suhtautua huomattavalla määrällä skeptisyyttä. Olkaa mediakriittisiä, varsinkin epäluotettaviksi valehtelijoiksi paljastettujen roskalehtien kohdalla. Kiitos.

P.S. Koska joku ei nyt kuitenkaan luota sanaani tässä asiassa, niin koitan toimittaa tilastot asiasta huomiseen mennessä. Niitä voi siis tulla katsomaan tähän samaan osoitteeseen, luultavasti klo 17 mennessä.

Päivitys: Valitettavasti en onnistunut vielä saamaan tilastotietoa näistä maksuista, mutta kopioin tähän virkailijalta saamani viestin:

****************************************************************************************

Hei

Pahoitteluni, että nyt vasta pääsen vastaamaan. Saavuin juuri kotiin reissusta. Katsomme huomenna tiedotuspäällikön kanssa toimenpiteet harhaanjohtavasta otsikoinnista.

Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa, että opettaja opettaa viikon tunnissa kyseistä ainetta koko kouluvuoden ajan. Artikkelissa ollut vuosiviikkotuntihinta on keskimääräinen hinta mille tahansa oppiaineille. Aivan yhtä hyvin voisi sanoa, että musiikin tunti maksaa noin 2000 euroa vuosiviikkotunnilta. Oman uskonnon opetuksen kustannukset ovat samat uskonnosta riippumatta ja uskonnon opetuksen velvollisuus tulee lainsäädöksistä.

Kerron mielelläni lisää, jos sinulle syntyy kysymyksiä.

Yst.terv

Marjo Kyllönen