VALTA ON HAJAUTETTAVA

Keskeytysvakuutuksesta ei muka ole hyötyä koronaviruksesta kärsiville yrityksille

Sain eilen selville Suomen suurimpien vakuutusyhtiöiden näkemyksen, ettei se ole korvausvelvollinen yleisen epidemian aikana, muun muassa yrityksen keskeytysvakuutuksen ottaneille. Minusta tämä näkemys tulisi haastaa nyt valtion toimesta, mahdollisesti kuluttaja-asiamiehen kautta. Ehkä valtio voisi kuitenkin tulla vastaan osan korvauksien maksun kanssa? Tällä hetkellähän se on joutumassa maksumieheksi viruksen aiheuttamassa kriisissä.

Nyt jo elinkeinoelämälle on luvattu 15mrd€ tukipaketti ja tänään eduskunnan täysistunnossa kävi ilmi, että paketti maksetaan kokonaisuudessaan osakeyhtiöille. Tämä ei tiedä hyvää suurimmalle osalle Suomen PK-yrityksistä.

Vakuutusyhtiöiden tulisi silti olla ehdottomasti olla korvausvelvollisia tässä tilanteessa. Tämä jos mikä, on onnettomuus jolta on halunnut huoletta suojautua ja joka on oman kontrollin ulkopuolella. Varsinkin jos on ostanut vakuutuksen, josta kerrotaan näin:

“1
[Keskeytysvakuutus] Varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuloksen
Keskeytysvakuutuksilla turvaat katemenetyksen ja palkanmaksun, jos yrityksesi toiminta keskeytyy äkillisesti.

2
Yrityksen toiminta nopeasti ennalleen
Vahingon vaikutus yritystoiminnan keskeytymiseen voidaan minimoida ja yrityksesi pääsee jatkamaan toimintaansa mahdollisimman nopeasti.

…Ja vielä vähän yksityiskohtaisemmin: Epidemiakeskeytysvakuutus on tarkoitettu toimialoille, joilla käsitellään elintarvikkeita, kuten ravintolatoiminnassa. Vakuutus antaa turvaa, kun toiminnan keskeytyminen on seurausta Suomen viranomaisen antamasta tartunta-, eläintauti- tai elintarvikelakiin perustuvasta velvoittavasta määräyksestä.”

Ravintoloiden sulkemispäätöstä ei ilmeisesti kuitenkaan tehty tartuntatautilain perusteella, joten salliko tämäniltainen päätös juuri kaikkien yhtiöiden pääsemästä korvausvelvollisuudesta, kuin koirat veräjästä? Käsittääkseni mikään ei estäisi valtiota kuitenkaan määräämästä ravintoloita kiinni myöhemmin myösmtartuntalain perusteella.

Korona-virustyypit on Suomen laissa mainittu yleisvaarallisina taruntatauteina kohdassa 14.

Suurten suomalaisten vakuutusyhtiöiden näkemys on kuulemma hyvinkin yksimielisesti se, että sopimus kattaa vain sellaiset tapaukset, joissa epidemia on lähtenyt omasta yrityksestä. Niinpä tietenkin. Koskapa ne haluaisivat olla tuhansien yritysten yhtäaikaisten kate- ja palkkakulukorvausten maksajina? Silloin sopimuksessa pitäisi lukea niin, kuin myös vakuutuksen mainonnassa. Jos sopimus on kirjoitettu näin laveasti, sen pitäisi silloin myös kattaa laveasti. Eri yhtiöiden sopimuksissa on kuulemma kuitenkin rajattu korvausvelvollisuus sopimuksessa mainittuihin tapauksiin. Sopimusehdot eivät kuitenkaan valitettavasti ole julkista tietoa, joten minun on hankala tarkastaa tätä.

Tartuntatautilaissa on mainittu myös valtion korvausvelvollisuus:

“Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa siten kuin sairausvakuutuslaissa (1224/2004) säädetään. Sama  oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.”

Ilmeisesti tässäkin takerrutaan lillukanvarteen, että eihän ihmisiä olla määrätty pysymään kotonaan, vaan yksinkertaisesti heidän työnantajansa on valtion toimesta estetty tarjoamasta heille työtehtäviä.

Kun laki säädettiin vasta muutama vuosi sitten, se tehtiin selvästi ottamaan huomioon WHO:n julistama pandemia, erityisesti koronavirustyypit. Jos tätä lakia ei nyt käytetä ihmisten perustoimeentulon korvaamiseksi, niin laki ei selvästi täytä tarkoitustaan. Vakuutusyhtiöt voitaisiin valtion toimesta pistää maksamaan vähintään osuutensa ihmisten harhauttamisesta. Pandemia, jos mikä on uhka, joka on oman kontrollin ulkopuolella ja jolta ihmiset ovat uskoneet saavansa suojaa hädän hetkellä. Siksi niitä preemioita maksetaan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “Keskeytysvakuutuksesta ei muka ole hyötyä koronaviruksesta kärsiville yrityksille”