Why Internet Governance is important

As far as I know, the internet is the single most effective tool in human history. It allows billions of people to communicate with each other in a glimpse of an eye, on the other side of the planet, using different mediums as suitable vehicles of that information. We can search for information that other people have created and learn of distant cultures as well as obscure professional and academic disciplines.

The internet is still evolving organically, but it has already assumed its function as an ubiquitous tool for communication anywhere on our planet. It can also be scary, especially if you happen to be a dictator of some authoritarian state. Even in 2017, there are dozens of countries, that censor the internet and especially social media, in an effort to undermine people’s access to information freely. During the revolutions of the new millenium, the internet is partially blacked out, almost without exception.

I see internet as a digital force of nature, and if it has to be governed, it must be done responsibly, with respect to human rights. Otherwise it will likely keep on fragmenting and creating walls in itself, like in the case of China, Cuba and many middle eastern countries.

If Internet Governance is done properly, the internet can remain a great motor for the future of humankind and its social and economic development. We need to give people access to their own personal data as well the data produced by the government with tax money. The more relevant information people can access, the faster our collective development will be.

Internet is affecting thinking and attitudes of billions of people daily. We can contact other people and read their advice to find solutions to our problems and manage our projects, which are produced internationally. Even people of extremely small minorities and niche interests are able to find peers and support from elsewhere in the globe. People can now learn new things in their home by a few clicks of button. Needless to say, all this buzz creates millions of financial transactions too.

Internet has also brought us closer to a global marketplace, with perfect information. It’s now harder to sell inferior products that are more expensive. However, projects can now be crowd-funded, which has lead to a plethora of innovations that would otherwise have never seen the light of day.

When governing and regulating the internet, we must strive to keep it free, neutral and accessible for all. We need to open data, while protecting our privacy. A good example of such an issue is the debate in ICANN on the Registry Directory Services (RDS), where private citizens and associates of NGOs can have their personal information hidden, while maintaining access to a wider set of data elements for the usage of the law enforcement.

Internet Governance plays a crucial role in making sure the playing field stays as equal as possible for all mankind. The more people we are able to engage with this universal tool, the more we’ll be able to draw from our collective intelligence. That can not be achieved through censorship, fragmentation or eroding net neutrality.

Piraatit ottavat kantaa uuteen tiedustelulainsäädäntöön

Osallistuimme tänään tiedustelulainsäädännön valmistelun kuulemistilaisuuteen ja koska ilmoittautuessa sai varata järjestölleen 5min aikaa oman näkökulmansa kertomiseen, käytimme tilaisuuden hyväksemme:

”Hyvät kuulijat,

Piraattipuolue arvostaa yksityisyyttä ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä olemassaoloomme. Myös perustuslain laatijat ovat arvostaneet yksityisyyttä, sillä siellä lukee että kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Kansalaisten viestinnän yleinen valvominen on yksiselitteisesti perustuslain vastaista, eikä Piraattipuolue sallisi perustuslain tarjoaman yksityisyydensuojan heikentämistä varsinkaan näin merkittävällä tavalla. Yksityisyys on nykyään muutenkin jatkuvasti tulilinjalla.

Piraatit ottivat viime vuonna kantaa aiheeseen todeten, että ”on perusteltua, että puolustusvoimilla on jonkinasteinen, lailla säännöstelty, oikeus ulkomaantiedusteluun maanpuolustusta ajatellen. On kuitenkin pidettävä tarkoin huolta siitä, ettei valvontaa käytetä oman maan kansalaisiin ja sille on oltava vahvat oikeudelliset perusteet.”

On tosiasia, että käytännössä tämä haluttu valvontatapa ei täytä näitä kriteerejä. Ensinnäkin, lähes kaikkea verkkoliikennettä valvottaisiin, eli valvontaa käytettäisiin tahtomattakin oman maan kansalaisiin, ja toiseksi sille ei ole oikeudellisia perusteita, mikä nähdään jo siitä, että tämän lain takia halutaan muuttaa perustuslakia niin, että se käytännössä tuhoaa kirjesalaisuuden. Vaikka tietoverkkotiedustelu kohdennettaisiinkin vain maan rajat ylittävään liikenteeseen, meidän täytyy samalla muistaa, että n. 95% tietoliikenteestämme liikkuu Suomen rajojen ulkopuolelle.

Nordstromin esityksessä esitetään tietoliikenteen käsittelyn kohdalla, että kerääminen tapahtuu automatisoidusti ja tallentaminen hakusanojen perusteella. Käytännössä siis kaikki kerätään, mutta hakusanojen perusteella päätetään mitä tallennetaan.

Tämä on siis juuri sitä hyvästä syystä paheksuttua massavalvontaa. Kaikkien viestintää seurataan ja jos satutaan kuulemaan jotain jännää, heristellään korvia ja katsotaan mistä muusta siellä keskustellaan. Valvonta kohdistuisi myös oman maan kansalaisiin, sillä sitä on mahdotonta eritellä vaikka siihen pyrittäisiinkin.

Viestintäministeriön edustaja antoi niinikään eriävän mielipiteensä, listaten kuusi hyvää syytä vastustukselleen:

1. Kyseessä on massavalvonta, sillä siinä on kyse teknisestä pääsystä kaikkeen tietoliikenteeseen, ja että tiedustelu kohdistuu tosiasiassa myös suomalaisten viestintään.

2. Viranomaisille voidaan antaa vain toimivaltuuksia, jotka perustuvat niiden lakisääteisiin tehtäviin. Tiedonhankintatoimivaltuudet ovat hyväksyttäviä vain, jos ne ovat välttämätön ja tehokas keino jonkin viranomaiselle säädetyn tehtävän hoitamiseksi

3. Ministeriö myös totesi, että verkkovalvonnan tehokkuutta ei ole osoitettu, eikä vaihtoehtoja arvioitu, joten edellisen kohdan mukaan toimivaltuudet eivät voi olla hyväksyttäviä.

4. Verkkovalvonnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan ja massavalvonnan puuttuminen voi olla valttikortti, varsinkin kansainvälistä yritystoimintaa houkutellessa.

5. Verkkovalvonnalla rajoitetaan perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen

6. Verkkovalvonta heikentäisi tietoturvaa.

Lisäksi on pöyristyttävää, että Nordströmin esitys kertoo heti ensimmäisellä sivulla, että valvonnasta halutaan säätää erikseen. Se tarkoittaisi sitä, että valvontalainsäädäntö tulee hyvin luultavasti sotilastiedustelulain perässä, joten vähintäänkin valvonnasta erikseen säädettäessä, luodaan sotilastiedustelulle tilaisuus käyttää uusia välineitä ja toimivaltuuksiaan ilman, että valvonnasta on vielä säädetty yhtään mitään. Se myös suurentaa riskiä sille, että valvonnasta ei loppujen lopuksi edes säädettäisi lakia joka taas jättäisi sotilastiedustelulle mahdollisuuden toimia täysin mielivaltaisesti, kunnes valvonnasta olisi vihdoin säädetty. Tämä voi helposti olla jopa vuosien pituinen ajanjakso. Vaikka meille onkin väitetty, että valvonta koskisi kaikkia päätöksentekovaiheita, niin miksi siitä pitää säätää erikseen “sitten joskus”? Nykyisellään tämä tärkeä osa kokonaisuudesta ei ole julkisesti arvioitavana, joten me yksinkertaisesti kieltäydymme hyväksymästä perusoikeuksien viemistä niin, ettei lisätoimivaltuuksien valvonnasta sovita samanaikaisesti.

Piraattipuolue ei halua massavalvontaa Suomeen, eikä tekosyyksi käy se, että muualla tehdään ja jäädään jälkeen. Huono kehitys ja huonot päätökset kuuluukin jättää tekemättä. Nyt suunniteltu laki kuulostaa ikävästi projektilta, jossa halutaan laillistaa jo tällä hetkellä olemassaolevat perustuslain vastaiset tiedustelukäytännöt. Se lisäksi vähentää maamme houkuttelevuutta tietopalveluteollisuuden investointipaikkana merkittävästi. Missä ovat nyt ne poliitikkojen puheet, joissa Suomesta maalailtiin tietosuojan Sveitsiä? Näillä näkymin se Piraattipuoluetta miellyttävä tulevaisuuden visio on kariutumassa niin, että myös omien kansalaistemme oikeus yksityisyyteen on menossa sen surullisen kuuluisan pesuveden mukana.

Siinä tapauksessa, että massavalvontaa aloitetaan kaikesta huolimatta harjoittamaan, vaadimme erittäin tiukkaa parlamentaarista ja tuomioistuinperusteista peräänkatsomista asiassa, sekä tuntuvat sanktiot valvontakeinojen väärinkäytöstä.

Viranomaisen ei siis tule olla immuuni oikeudettomaan tietourkintaan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Mika Myllylään ja Anneli Aueriin kohdistuneet yksityisyyden loukkaukset, joissa yli sata poliisia on urkkinut tietoja ilman lupaa, pitkälti uteliaisuudesta. Entäs kun motiivina luvattomalle urkinnalle on esimerkiksi sievoinen summa rahaa tai muut henkilökohtaiset hyödyt? USA:n turvallisuusvirasto NSA:n työntekijät ovat käyttäneet massiivisia urkintajärjestelmiään urkkiakseen henkilökohtaisia tietoja puolisoistaan epäillessään uskottomuutta. Miten Suomessa aiotaan estää mm. tällaiset väärinkäytökset?”

Matias Turkkilan valheiden dekonstruointi

Suomen Uutisten, eli Perussuomalaisten puoluelehden toimitus petkuttaa meitä johdonmukaisesti. Se on nyt selvää. Tässä kaksi aikaisempaa osaa omilla sivuillani, joista jälkimmäisen Uusi Suomi äsken sensuroi omasta palvelustaan.

Suomen Uutisten päätoimittaja teki tunnukset Uuden Suomen blogipalveluun varta vasten tullakseen selittelemään lehtensä röyhkeää valehtelua. Katsotaanpa hänen ensimmäisen, vielä tässä vaiheessa isällisesti opastavan viestinsä kokonaisuutta. Hän yrittää siinä valehdella minulle uudelleen, jättäen kertomatta, että kyseessä ovat nimenomaan vuosiviikkotunnit eivätkä yksittäiset tunnit. Tämä on siis selvä yritys pitäytyä siinä alkuperäisen otsikon linjassa, että yksi tunti voisi todellakin maksaa 2000€.

Tämä valhe yrittää tietoisesti kaataa koko kritiikkini huomionarvoisuuden syöttämällä minulle lehtensä aiemman, ääliömäisen väitteensä vain eri sanoin. Hän yrittää siis typerästi sumuttaa minua ja blogini lukijoita pitäytymällä lehtensä alkuperäisessä tarinassa, välittämättä siitä, että olen juuri kirjoittanut kokonaisen blogauksen, jonka ydin on nimenomaan tämän otsikon ilmiselvä harhaanjohtavuus.

Katsotaanpa sitten viestiä kappale kerrallaan. Aivan ensiksi hän yrittää luoda mielikuvaa siitä, että hänen toimittajansa on todellakin tarkastanut kaikki artikkelin väitteet ja koko juttu olisi vieläpä luetettu virkahenkilöllä, jolloin siihen saisi kivasti virallisuuden leimaa, sepityksen uskottavuutta kasvattamaan.

Punaisella alleviivatussa osassa hän yrittää saada meidät uskomaan että kyllä siellä Suomen Uutisissa luku tuntui niin hurjalta, että siitä piti lähteä ihan erikseen uudelleen soittelemaan, että onko asia todella näin. No eihän se ole, vaikka se ei ole se mielikuva joka tästä viestistä jää. Kaksi viestin pidempää kappaletta on sitten tämän alkuperäisen kusetuksen pukemista eri sanoiksi, meidän kaikkien hämäämiseksi.

Viimeisessä kappaleessa vakuutetaan vielä valheellisesti, että “suuruusluokka on ihan oikein”. Suuruusluokka on todellisuudessa 38-kertaisesti pielessä. Yksittäisen tunnin hinnaksi tulee siis todellisuudessa 53€, joka onkin vain kaksinumeroinen luku.

Jos Matias Turkkila olisi todellakin tunnustanut virheensä kirjoitettuani blogaukseni, hän olisi tarttunut lehden virheelliseen otsikkoon aivan ensimmäiseksi, olinhan juuri tehnyt tarkan kuvauksen siitä, mikä artikkelissa oli eniten pielessä. Sen ilmiselvästi valheellinen otsikko. Näin hän ei kuitenkaan tehnyt, vaan pyrki kaikin keinoin välttämään asian selventämistä, ylläpitäen “toimittaja” Ilkka Janhusen kirjoittaman valheellisen sepustuksen luomaa mielikuvaa. Hänen toimituksessaan oli kuitenkin joku muukin hereillä lauantaina, sillä hän korjasi jutun otsikon tunnin ennen Matias Turkkilan ensimmäistä yritystä valehdella tarina rehdiksi.

Tarkistettiinko koko juttu sitten virkahenkilöllä, niinkuin Ilkka Janhunen ja Matias Turkkila väittävät “aikaleimojen” kera? Ei tarkistettu. Sain tänään aamulla samaiselta virkahenkilöltä postia, jossa hän kertoo saaneensa luettavakseen jutusta vain osan, eikä otsikosta ollut tietoakaan. Eipä tietysti. Ainoa kohta, joka tarkastetussa aineistossa käsittelee yksittäisen tunnin hintaa, kuuluu seuraavasti:

“Kyllösen mukaan kuitenkin suurin osa islamin uskonnon opetuksen 800 000 euron vuosikuluista menee opettajien palkkoihin. Vuositasolla yksi tunti opetusta maksaa kaupungille noin 2000 euroa.”

“Vuositasolla” on sinänsä mainio yritys saada otsikon väite läpi virkahenkilön tarkastuksesta. Siitähän voisi periaatteessa olla vielä luettavissa, että vuositasolla tarkoittaa nimenomaan vuosiviikkotunteja, vaikkei tämä toki kellekään maallikolle enää välitykään. Ja se on sen tarkoitus. Käytetään siis kieltä, jonka virkahenkilö mieltää vielä jotenkin totuudenmukaiseksi, mutta jonka opetusviraston ulkopuolella toimivat ihmiset eivät enää ymmärräkään. Näin saadaan siis se virallisuuden leima koko roskalle – ainakin Turkkilan ja Janhusen mielestä.

Itsellenikin se tuntui vain epäilykseltä, että tuo ‘vuositasolla’ on tässä se avainsana. FB-kaverini sai minut kuitenkin (nyt jo tutun oloisella jankkaamisella) provosoitua hakemaan tiedon lähteen numero internetistä ja soittamaan hänelle. Puolituttuni siis uskoi että “joo, on se hirveetä kun tämä Islamin opetus maksaa pari tonnia tunti.” – kiitos Suomen Uutisten mädän jutun.

Lopuksi toisen kirjoitukseni (joka on tällä hetkellä sensuroitu) kommenteissa Turkkila toimittajansa kanssa alkaa itse väittämään minua valehtelijaksi ja vääristelijäksi ja saavat ilmeisesti persuvaltansa avulla sen verran ison pyörän pyörimään, että Uuden Suomen Päätoimittaja Markku Huusko päättää henkilökohtaisesti vetää kirjoitukseni ensin pois etusivulta ja muutamaa tuntia myöhemmin kokonaan pois Puheenvuorosta, vaikka onkin sunnuntai. Kirjoitukseni on kuitenkin luettavissa edelleen omilla sivuillani, jonne minun täytyykin ilmeisesti vastaisuudessa tyytyä kirjoittelemaan, kun Uusi Suomi on alkanut sensuroimaan kirjoituksiani ilman varsinaisia perusteluja.

Lopuksi liitän tähän vielä virkahenkilöltä tänään aamulla saamani postin, josta käy ilmi, että Suomen Uutiset eivät voi vedota edes väärinymmärrykseen, sillä nainen on erikseen selventänyt, että tuo 2000€ on siis nimenomaan vuosiviikkotunnin hinta, ei yksittäisen tunnin. Elikkä mitä ihmettä nämä sankarit oikein selvittivät, kun “luku tuntui niin hurjalta”? Ehkä he siinä vaiheessa tajusivat vihdoin, että kyse oli 38 tunnista, eikä yhdestä tunnista, mutta eivät kehdanneet enää jälkikäteen peräytyä. Juttuhan oli jo julkaistu päivää aiemmin.

Toivon, että Suomen Uutisten toimitus ottaa nyt opikseen ja lakkaa inttämästä ja jankuttamasta valheitaan, kuten toisen kirjoitukseni kommenteissa. Se on täysin turhaa, sillä minä en niitä usko, enkä tämän pitkähkön selvennykseni jälkeen soisi niitä kenenkään muidenkaan niitä uskovan – myöskään jatkossa. Olisi vähän muutakin tekemistä, kuin selvitellä määrätietoisesti valehtelevan, veronmaksajien kustantaman uutisoinnin taustoja. Jos ihmiset eivät puutu tällaiseen vääristelyyn hanakasti ja väsymättä, saavat nämä valheet liian vahvan perustan yhteiskunnassamme.

Itse en aio luovuttaa.

Matias Turkkila valehtelee meille tietoisesti, synkin seurauksin

Suomen Uutisten päätoimittaja valehtelee tietoisesti minulle paljastettuani ensin hänen lehtensä kirjoittaman emävaleen. Ensin hän koittaa ylimielisen typerästi jymäyttää minua samalla 38-kertaisella suhteettomuudella, pukien valheen vain eri sanoihin. Vuosiviikkotunti tuntuu olevan yksinkertaisesti liian vaikea käsite hänelle. Kerrassaan hullunkurista tästä tekee se, että hänen johtamansa julkaisu on korjannut otsikon jo tuntia ennen tätä säälittävää yritystä selittää valhetta virkailijan syyksi.

Seuraavana iltana hän tulee väittämään minulle, että tarina on luetettu virkamiehellä ennen sen julkaisua. Jutun ennakkotarkistus on kusetusta, koska virkamies kertoi minulle soittaessani, että hän kuulee asiasta ensimmäistä kertaa ja että aikoo keskustella esimiehensä kanssa toimeenpiteisiin ryhtymisestä harhaanjohtavan uutisoinnin takia.

Se ei siis ole yllättävää, että Matias Turkkila, Hommaforumin perustaja ja Suomen Uutisten päätoimittaja on palkannut muitakin “toimittajia” (puoluetuesta maksetuilla verorahoillamme) keksimään tarinoita hyysäyssalaliitoista. Siksi en tästä pidä meteliä.

Huolestumiseni johtuu niistä syistä, miksi tällaista valehtelua tehdään. Jutulla jymäytetään mediakritiikkiin kykenemättömiä ihmisiä, joista iso osa ihan oikeasti haluaa uskoa, että muslimeille annettavat oppitunnit maksavat 38 kertaa enemmän, kuin mitä ne oikeasti maksavat. Sillä kusetetaan myös vähän fiksumpia ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan ehdi tarkastamaan lähteitä kaikesta sonnasta mitä sosiaalisessa mediassa nykyään eteensä saa. Heillekin jää vähintään epävarma olo oikeasta asiantilasta ja tällainen outo olo takaraivossa saa puuttumaan tuleviin kiistoihin vähemmän hanakasti. Jos juttu vaikutti lukijalleen uskottavalta, niin vähintään sosiaalisissa tilanteissa tällainen juttu vedetään esiin tyyliin: “Kyllä maahanmuutossa on ongelmia, Islamin opettaminenkin maksaa 2000€/tunti!” …ja tätä jaksetaankin sitten toistella vaikka maailman tappiin.

Tämä on se “maahanmuuttokritiikin” yleisin sisältö. Siis tyhjästä temmattu väite, joka uskotaan, koska väärän väriset ja vääriin jumaliin uskovat ihmiset pelottavat. Yleensä silmittömälle vihalle ei anneta edes mitään perusteita ja kun näin tehdäänkin, lähes poikkeuksetta se on juuri näin uskomaton väite, minkä Matias Turkkila on saanut aivan liian usean suomalaisen uskomaan.

Ei ihme, etteivät ihmiset jaksa enää vastata tällaiseen “maahanmuuttokritiikkiin”, kun kaikkein uskomattomimmatkin väitteet otetaan aivan täydestä. Sen jälkeen 38-kertainen liioittelu onkin yhtäkkiä samalla viivalla todellisen selityksen kanssa ja aivan liian usein ulkomaalaisia jo valmiiksi vihaava ihminen valitsee käyttöönsä sen itselleen mieluisen todellisuuden.

Valitettavasti en keksi muuta ratkaisua, kuin kehottaa kaikkia ihmisiä tarttumaan näihin väitteisiin sellaisiin törmätessään, ampumaan valhe alas ja torumalla valhetta levittänyttä ihmistä helppouskoisuudesta. Saa tulla ehdottamaan parempia ideoita, koska tästä vaarallisesta, yksipuolisesta vääristelystä on kerta kaikkiaan päästävä eroon. Meidän on tehtävä se viitsimättömien ihmisten ja yhteiskuntarauhamme takia.

Suomen Uutiset narahti taas vihan lietsonnasta muslimeja kohtaan


Suomen Uutisten uusin rimanalitus – joka on siis täysin johdonmukaista ulkomaalaisvihan lietsontaa – sai taas todistettavasti jatkoa. Ohimoni tällä kertaa sykkimään saanut kirjoitus johtaa minusta jo niin pahasti harhaan, että se on oikeammin määrätietoista valehtelua.

Tämän suorastaan vaarallisen asenteellisen julkaisun otsikko kuului näin:

Helsinkiläisille 800 000 euron lasku islamin opetuksesta peruskouluissa – yhden tunnin hinta jopa 2 000 euroa

Tässähän siis sanotaan ihan selvällä Suomen kielellä, että yhden islamin tunnin opetus maksaa meille Helsingin veronmaksajille jopa 2000€. Itse artikkelin lukemalla selviää, että “Vuositasolla yksi tunti islamin opetusta maksaa kaupungille noin 2 000 euroa.”.

Tämäkin on edelleen erittäin hämäävästi sanottu, sillä esimerkiksi itse jouduin kinaamaan Facebookissa pitkään epäilyksestäni, että sana “vuositasolla” viittaa siis yhteen tuntiin viikossa. Tämän ei uskoakseni ole tarkoitus käydä ilmi itse “uutisesta” vaan päinvastoin. Tarkoitus kun on jättää lukijalle kuva siitä, että yhden uskonnontunnin vetäminen oppilaille maksaa siis jopa 2000€. Näin ei tietenkään ole, vaan koska Facebookissa elämöitiin tämän tiimoilta entistäkin kovaäänisemmin, päätin itse soittaa artikkelissa mainitulle virkailijalle ja hän vahvistikin epäilykseni täysin oikeaksi: Kyseessä on siis yhden viikkotunnin hinta vuodessa, eli sen islaminopetuksen YHDEN TUNNIN hinnan saa, kun jakaa tuon 2000€ kouluviikoilla vuodessa. Tämä summa ei olisi enää tietysti uutisen arvoinen ollutkaan.

Mikä siis on tällaisen uutisoinnin motiivi? Lehti on Perussuomalaisten, joiden pitää jatkuvasti perustella kulttuuri- ja ulkomaalaisvihamielisyyttään valehtelemalla tai vähintään harhaanjohtamalla, jos ei muille, niin ainakin omille äänestäjilleen, jotka eivät ole vielä tajunneet joutuneensa populististen valehtelijoiden kusettamaksi.

Toivon, ettei sinulle käynyt näin, ja jos kävikin, niin toivottavasti ottaisit ainakin opiksesi: Tällaiseen roskauutisointiin pitää vastaisuudessa suhtautua huomattavalla määrällä skeptisyyttä. Olkaa mediakriittisiä, varsinkin epäluotettaviksi valehtelijoiksi paljastettujen roskalehtien kohdalla. Kiitos.

P.S. Koska joku ei nyt kuitenkaan luota sanaani tässä asiassa, niin koitan toimittaa tilastot asiasta huomiseen mennessä. Niitä voi siis tulla katsomaan tähän samaan osoitteeseen, luultavasti klo 17 mennessä.

Päivitys: Valitettavasti en onnistunut vielä saamaan tilastotietoa näistä maksuista, mutta kopioin tähän virkailijalta saamani viestin:

****************************************************************************************

Hei

Pahoitteluni, että nyt vasta pääsen vastaamaan. Saavuin juuri kotiin reissusta. Katsomme huomenna tiedotuspäällikön kanssa toimenpiteet harhaanjohtavasta otsikoinnista.

Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa, että opettaja opettaa viikon tunnissa kyseistä ainetta koko kouluvuoden ajan. Artikkelissa ollut vuosiviikkotuntihinta on keskimääräinen hinta mille tahansa oppiaineille. Aivan yhtä hyvin voisi sanoa, että musiikin tunti maksaa noin 2000 euroa vuosiviikkotunnilta. Oman uskonnon opetuksen kustannukset ovat samat uskonnosta riippumatta ja uskonnon opetuksen velvollisuus tulee lainsäädöksistä.

Kerron mielelläni lisää, jos sinulle syntyy kysymyksiä.

Yst.terv

Marjo Kyllönen

Natsit eivät nauti sanan- tai kokoontumisvapauden suojasta toimiessaan natseina

SVL on natseista koostuva rikollisjärjestö, jonka jäsenet ovat ennenkin pahoinpidelleet satunnaisia ohikulkijoita mielenosoituksissaan, esimerkiksi Vantaan Myyrmäessä ja Jyväskylässä. SVL käyttää sitä tapana luoda järjestöstä kuvaa väkivaltaisena puolisotilaallisena ryhmänä, joka puolestaan houkuttelisi väkivaltaisia nuoria miehiä liittymään toimintaan. Se on siis järjestelmällinen toimintatapa, kun ohikulkijat soittavat suuta julkisella paikalla.

Tällä kertaa (10.9.2016) SVL:n harrastaman poliittisen väkivallan seurauksena oli ihmisen kuolema. Yritystä on toki ollut kosolti aikaisemminkin. Torniainen on jo ennestään istunut ehdottoman vankeustuomion maahanmuuttajan selkään puukotuksesta sekä lukuisista pahoinpitelyistä. Hän on ollut myös ilmeisesti perustamassa SVL:ää vuonna 2008 Oulussa.

– ”Hän [uhri] oli kävellyt yhden lippumiehen (Vastarintaliikkeen) eteen, sylkäissyt maahan ja sen jälkeen jatkanut matkaansa. Siinä oli ollut jotain sanankäyttöä. Sen jälkeen epäilty oli juossut häntä kohti ja potkaissut voimakkaasti häntä rintaan, jolloin uhri on kaatunut maahan ja lyönyt päänsä”, tutkinnanjohtaja Kruskopf kertoo Ylen haastattelussa.

jesseepputorniainen

Tässä kuvassa Jesse Eppu Oskari Torniainen morjestelee muikeana juuri ennen Porin tapahtumista seurannutta oikeudenkäyntiä. Seitsemän Kansallisen vastarintaliikkeen keskeistä jäsentä vastasivat syytteisiin Satakunnan käräjäoikeudessa. SVL:n aktivistit vasemmalta: Janne Mikael Ahokas, Jonne Kristian Grönroos, Janne Valtteri Moilanen, Cari Johannes Murto, Otto Emil Rutanen, Kimmo Juhani Saarela ja Jesse Eppu Oskari Torniainen. Taustalla (vas.kulma) Tomi Tiihonen.

Hoitiko poliisi tehtävänsä mallikkaasti? STT:n tietojen mukaan toissa lauantaisen Helsingin Asema-aukion tapahtuman ilmoituksen teki sama mies, jota poliisi epäilee törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kun kaveri on paperilla pesunkestävä natsi ja SVL:n johtohahmo, jolla on lukuisia väkivaltarikoksia kontollaan, niin luulisi kyllä, että poliisikin paikalle tulisi. Poliisin tehtävänä kun on turvata mielenosoittajien lisäksi myös sivulliset ihmiset. Kun tähän lisätään se fakta, että SVL on jo hyökännyt useita kertoja sivullisten kimppuun mielenosoituksissaan, niin miksi ihmeessä poliisi ei ollut edes paikalla?

Miksi sitten sanan- tai kokoontumisvapaudet eivät koske natseja? Koska:

Suomea velvoittavat kansainväliset ihmisoikeussopimukset suhtautuvat kaikkea muuta kuin neutraalisti toimintaan, jossa on kyse poliittisesta väkivallasta, vihapuheesta ja rasismista. Tällainen toiminta ei oikeudellisesti edusta vain ”erilaisia näkökulmia”, joita sen vuoksi pitäisi kunnioittaa tai sietää sananvapauden nimissä siinä kuin muitakin mielipiteitä.” — Juha Lavapuro & Tuomas Ojanen

Ja koska joku ei kuitenkaan tyydy tähän selitykseen, lainaan samaisten professoreiden kirjoituksesta vielä yksiselitteisemmän kohdan:

Vastarintaliikkeen toiminnassa ei ensinnäkään vaikuta olevan julkisuudessa olleiden tietojen valossa sen paremmin yhdistymis- ja kokoontumisvapauden kuin sananvapaudenkaan taikka minkään muunkaan perus- tai ihmisoikeuden suojaaman vapauden käyttämisestä. Kysymys on pikemminkin näiden perus- ja ihmisoikeuksien väärinkäytöstä, joka yksiselitteisesti kielletään muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 17 artiklassa sekä EU:n perusoikeuskirjan 54 artiklassa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 17 artiklan mukaan yleissopimuksen ei ”saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.” Euroopan unionin perusoikeuskirjan 54 artiklan muotoilu on käytännössä samanlainen.

Loppujen lopuksi tämä kiteytyy yhteen ajatukseen; suvaitsemattomuutta ei pidä suvaita.

Mitä sitten asialle ja eritoten SVL:lle pitäisi tehdä? Koska kyseessä on selvä rikollisjärjestö, sen jäsenet tulee tuomita osallisuudestaan SVL:n agendan toteuttamisesta ja heittää vankilaan.

funny-pictures-evil-nigger-auto-506722

Why the Open Knowledge International should join ICANN

First, let me quickly tell you what kind of an organisation is ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), for I feel that albeit its burgeoning global importance, most people are still not at all familiar with it.

In a nutshell, ICANN governs the domain names and addresses of the internet. Today, it does so with a multi stakeholder model, that involves all the interested parties in deciding over the rules and protocols that are needed to keep the internet free and safe for its users. Such interest groups include the technical community, registries and registrars of internet domains, the civil society, commerce and the governments.

If you want to know more about the fascinating history of ICANN, you’re in luck, for just a few days ago, the Washington Post had an excellent glance at the history, in an informative and entertaining form.

So, why do I want the Open Knowledge International to join ICANN? I find these reasons to be sufficient:

 1. First and foremost, the timing couldn’t be better. ICANN is right now in the progress of updating and reviewing its internal bylaws and this process is called workstream 2, or WS2. The bylaws are used to control the decision making process within the quasi-private oversight group, that is ICANN. I probably don’t need to elaborate on the speed of massively growing Internet to this audience, but I’ll do it anyway; Apparently, we created more data in 2013-2014, than all the previous years put together, and it seems we’re still very much in the accelerating growth phase of the Internet.
 2. As it is, the access to the data that the governance of the Internet creates, is almost non-existent. I think there could be a treasure trove of information to be used for the improvement of the global Internet community, as well for scientific research. ICANN holds the keys to a central point of communications like no other entity in the world. Likewise, the culture of transparency could be massively improved and that is the name of an actual subgroup within the WS2-process, that was kicked off in the ICANN56 in Helsinki this June. My suggestion is for the OKI to join ICANN’s Non-Commercial Stakeholder Group and contribute in formulating the transparency bylaws with other members of the NCSG.
 3. The size and breadth of OKI makes us a valuable member to ICANN. Their triannual conferences take place all over the world, rotating in turns to different continents. This would give a global organisation like ours, the chance to participate live almost every time with minimum expenses. The conferences themselves are free with food and drinks.
 4. The networking possibilities are simply too impressive to ignore. If we can contribute in the work of ICANN, I am sure we can grow our own network of  member countries and individual participants as well.
 5. As a large organisation (over 500 members) we would get two organisational votes instead of one.

WS 2 Sub-Issues on transparency, which is the area I feel we should focus on:

 1. Increased Transparency at ICANN
 2. Reform of Document Information Disclosure Policy (DIDP)
 3. Board deliberations
 4. Culture of transparency at ICANN
 5. Discussions with governments and lobbying
 6. Improvements to ICANN’s “whistle-blower” policy
These are the other headings discussed in the WS2, some of them less intuitive than others, but I won’t go to more detail on them now:

1.   Create a Framework of Interpretation for ICANN’s New Commitment to Respect Human Rights
2.  Influence of ICANN’s jurisdiction on operational policies and accountability mechanisms
3.  Staff Accountability
4.  SO / AC Accountability
5.  Reform of Ombudsman’s Office
6.  “Diversity” at ICANN
7.  Reviewing the Cooperative Engagement Process (CEP), 1st step to filing an Independent Review
– Panel matter
8.  Guidelines for ICANN Board “standard of conduct”
– RE: removal of board members

I am convinced of our mutual benefits with being a contributing member in ICANN and I hope I’ve managed to pass my enthusiasm on to you. Please do not hesitate to ask for elaborations on specifics, and I will promise to, at the very least, look for the answer or point you in the right direction, best to my ability.
Sincerely yours,

Raoul Plommer
Board member, OKFI

 

Tarpeeton salailu tuhoaa julkisen luottamuksen

images.duckduckgo.com

Helsingin Eläinsuojeluyhdistys on pitkälti yli satavuotias (vuodesta 1870) hyväntekeväisyysyhdistys, josta on viimeisten reilun 10v aikana kuulunut hurjia juttuja. Erityisesti ne ovat koskeneet yhdistyksen työntekijöiden kohtelua, ja heistä eritoten eläinten hoitajia. Myöskään tilannetta ratkomaan kutsutut uudet esimiehet eivät ole onnistuneet tilannetta korjaamaan, vaan he ovat poikkeuksetta itse menettäneet työnsä.

Tänään Creat julkaisi toimittaja Teemu Kammonen-LaFiuran paljastuksia Hesyn menneistä suhmuroinneista, osuvalla nimellä HESYLeaks. Jatkoa paljastuksille seurannee vielä viikon mittaan ennen yhdistyksen vuosittaista jäsenkokousta lauantaina, vapunaattona 30.4.

Ongelmat näyttäisivät johtuvan huonon hallituksen lisäksi myös parista tietystä pitkäaikaisesta työntekijästä, joista ainakin toinen on myös kiristänyt uusia hallituksen jäseniä suosiollaan yhdistyksen jäsenien keskuudessa. 2013 Terveystalossa tehdyssä työhyvinvointiselvityksessä kaikki työntekijät nimesivät vain kaksi henkilöä ongelmatapauksiksi. Jos minut valittaisiin hallituksen jäseneksi, selvittäisin aivan ensimmäiseksi, onko syytä jatkaa näiden kahden henkilön työsopimuksia – he ovat siis edelleen talossa. Uudessa selvityksessä pitäisi kuunnella muita vanhoja työntekijöitä ja koota näistä epäilykset ylittävä kooste, siis näiden AVIn raporttien lisäksi.

Pelastetaan HESY -porukka sitoutuu yhdistyksen toiminnan avoimuuden merkittävään kasvattamiseen sekä yhdistyksen työntekijöiden palkkauksen saattamisen TESsin tasalle. Työntekijät voisivat vihdoin liittyä ERTO:n jäseniksi, jota koitettiinkin ensimmäisen kerran vuonna 2004, mutta joka hallituksen puolesta torpattiin . Käsittääkseni varsinkin eläinhoitajien palkat ovat olleet kohtuuttoman matalalla, eli ainakin näihin asioihin tulisi välitön parannus.

Tähän asti olen pitkälti mieltänyt, että lähinnä maamme hallitus ja yksityiset yritykset tarvitsisivat avoimempaa toimintakulttuuria, mutta kyllä tämä yleistä luottamusta nakertava salamyhkäisyys on saatu haittaamaan hyväntekeväisyyttä harrastavan yhdistyksenkin toimintaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tässä vaiheessa nähdäkseni ainoat tavat palauttaa tämän perinteikkään yhdistyksen maine entiselle tasolleen.

Minusta voitaisiin aloittaa ihan ensimmäiseksi avata koko yhdistyksen kirjanpito sekä pöytäkirjat ja laajentaa avoimuuden yhdistyksen jokaiseen tulevaisuudessa tuottamaan kirjalliseen tuotokseen. Ne pitää löytyä vastaisuudessa internetistä vähintään jokaisen jäsenen saataville, enkä näe hyvää syytä olla paljastamatta näitä koko maailmalle. HESYn tulisi ilmoittaa maksamansa palkat, työnkuvat, raportit eläinten hyvinvoinnista ja seurannasta sekä tarkka kuvaus jokaisesta sijoitetusta eurosta. Vain näin salaperäisyyden verhoon kääriytynyt yhdistys saadaan taas toimintakuntoon.

Varsinkin hyväntekeväisyyttä harrastavalle yhdistykselle maksimaalinen avoimuus on erittäin suotavaa. HESYn tapauksessa se on jo elintärkeää.

HESYn jäseniksi 29.2.2016 mennessä liittyneet voivat äänestää minua ja muita mainioita, täydelliseen uudistukseen sitoutuneita ehdokkaita. 30.4.  kokouksessa nähdään!

RightsCon2016

I got invited as a panelist to RightsCon2016 to discuss taking an another step in connecting the next billion people on the internet. It was the first time for both, being a panelist as well as visiting the United States of America, so I was pretty excited and greatful for getting a chance to do so! The trip wouldn’t have been possible without the Electronic Frontier Finland ry footing the bill on flights and accommodation in San Francisco for five days, approximately 1150€ altogether.

March 28th: I arrived in San Francisco around 9pm on the and went straight to the hotel to get some rest. Had to give my fingerprints at the passport control point. :/

29th: The only pre-event to the conferece I knew of, was the EFF‘s (our idol organisation) happening at the Rye bar at 6pm. Met many interesting people who were about to participate in the sold-out conference, including EFF’s Danny O’Brien, who gave us some tips on where me and my ICANN buddy Farzaneh could get some quick dinner near by. I also met the host of the conference there, Brett Solomon, who is the executive director of AccessNow, the organisation running RightsCon.

30th: My initial schedule looked like this. It was going to be seriously busy for the next three days, with heaps of interesting topics, out of which some were held at the same time, unfortunately. After the opening ceremony and panel with Bruce Schneier and others, it was time to hit the cryptosummit 2.0, for which suddenly there was room for a few more people, despite it being sold out. That was a really good workshop, which aired out the conclusions and there will be progress on all of the four tracks mentioned. As a bonus, I gathered my courage to ask Bruce Schneier, whether he was selling any of the few copies of his new book, Data and Goliath, that he was carrying around. To my surprise, he gave my one and autographed it to me too!

The Cryptosummit 2.0 was held from noon until 6pm, after which I went to the cocktail reception hosted by Cloudflare. I met many interesting people again, from a Canadian Munk University Global Affairs and the government of Netherlands to recall a few.

31st: As soon as I fired up my laptop in the morning, I got to know that my grandmother died and that took the wind out of my sails quite spectacularly. I didn’t get to the site before 10am and I was a wreck after that as well. I decided to have a proper lunch and start preparing my share of our panel at 2.30pm. While having my sandwiches outside in the sunny, grassy yard I met an interesting guy who does photography in the conflict zones around the world.

The panel itself went really well, I felt. As a result, there were several new participants to our mailing list on improving community connectivity. We had an interesting discussion on the means of pushing community networks to more people, especially in rural areas. One of the conclusions was to list the most used content and applications in the internal network of a community, and to include that list in the best practices website.

April 1st: Participated a panel on Trolls, threats and online free speech that was discussing boundaries of free speech and listing examples of modern threats against different groups online. Also discussing the constitutional laws (1st and 4th amendement IIRC) that were conflicting on these issues, but that was mostly relevant to American citizens.

Next on the agenda was a workshop on how to get media attention and break through on your issue.

After that I went to a really helpful workshop on encrypting your communications with PGP. I feel, that once I install Linux on my laptop, I would be able to apply PGP on my emails. I think I could also now be ready to help hosting a cryptoparty for Effi or the Pirate Party.

I missed the workshop on Closing the Gap on Global Connectivity, because the room was too full. That was too bad, since I had waited to know more about this area of community networking.

Altogether, had a very engaging learning experience and met loads of interesting people, of which most of were working towards similar goals as Effi and the Pirate Party are. I would definitely recommend this conference to anyone, who finds digital rights (privacy, freedom of speech..) interesting and wants to build networks of other people, who want to engage in these issues.

 

RightsCon2016