Piraatit ottavat kantaa uuteen tiedustelulainsäädäntöön

Osallistuimme tänään tiedustelulainsäädännön valmistelun kuulemistilaisuuteen ja koska ilmoittautuessa sai varata järjestölleen 5min aikaa oman näkökulmansa kertomiseen, käytimme tilaisuuden hyväksemme:

”Hyvät kuulijat,

Piraattipuolue arvostaa yksityisyyttä ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä olemassaoloomme. Myös perustuslain laatijat ovat arvostaneet yksityisyyttä, sillä siellä lukee että kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Kansalaisten viestinnän yleinen valvominen on yksiselitteisesti perustuslain vastaista, eikä Piraattipuolue sallisi perustuslain tarjoaman yksityisyydensuojan heikentämistä varsinkaan näin merkittävällä tavalla. Yksityisyys on nykyään muutenkin jatkuvasti tulilinjalla.

Piraatit ottivat viime vuonna kantaa aiheeseen todeten, että ”on perusteltua, että puolustusvoimilla on jonkinasteinen, lailla säännöstelty, oikeus ulkomaantiedusteluun maanpuolustusta ajatellen. On kuitenkin pidettävä tarkoin huolta siitä, ettei valvontaa käytetä oman maan kansalaisiin ja sille on oltava vahvat oikeudelliset perusteet.”

On tosiasia, että käytännössä tämä haluttu valvontatapa ei täytä näitä kriteerejä. Ensinnäkin, lähes kaikkea verkkoliikennettä valvottaisiin, eli valvontaa käytettäisiin tahtomattakin oman maan kansalaisiin, ja toiseksi sille ei ole oikeudellisia perusteita, mikä nähdään jo siitä, että tämän lain takia halutaan muuttaa perustuslakia niin, että se käytännössä tuhoaa kirjesalaisuuden. Vaikka tietoverkkotiedustelu kohdennettaisiinkin vain maan rajat ylittävään liikenteeseen, meidän täytyy samalla muistaa, että n. 95% tietoliikenteestämme liikkuu Suomen rajojen ulkopuolelle.

Nordstromin esityksessä esitetään tietoliikenteen käsittelyn kohdalla, että kerääminen tapahtuu automatisoidusti ja tallentaminen hakusanojen perusteella. Käytännössä siis kaikki kerätään, mutta hakusanojen perusteella päätetään mitä tallennetaan.

Tämä on siis juuri sitä hyvästä syystä paheksuttua massavalvontaa. Kaikkien viestintää seurataan ja jos satutaan kuulemaan jotain jännää, heristellään korvia ja katsotaan mistä muusta siellä keskustellaan. Valvonta kohdistuisi myös oman maan kansalaisiin, sillä sitä on mahdotonta eritellä vaikka siihen pyrittäisiinkin.

Viestintäministeriön edustaja antoi niinikään eriävän mielipiteensä, listaten kuusi hyvää syytä vastustukselleen:

1. Kyseessä on massavalvonta, sillä siinä on kyse teknisestä pääsystä kaikkeen tietoliikenteeseen, ja että tiedustelu kohdistuu tosiasiassa myös suomalaisten viestintään.

2. Viranomaisille voidaan antaa vain toimivaltuuksia, jotka perustuvat niiden lakisääteisiin tehtäviin. Tiedonhankintatoimivaltuudet ovat hyväksyttäviä vain, jos ne ovat välttämätön ja tehokas keino jonkin viranomaiselle säädetyn tehtävän hoitamiseksi

3. Ministeriö myös totesi, että verkkovalvonnan tehokkuutta ei ole osoitettu, eikä vaihtoehtoja arvioitu, joten edellisen kohdan mukaan toimivaltuudet eivät voi olla hyväksyttäviä.

4. Verkkovalvonnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan ja massavalvonnan puuttuminen voi olla valttikortti, varsinkin kansainvälistä yritystoimintaa houkutellessa.

5. Verkkovalvonnalla rajoitetaan perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen

6. Verkkovalvonta heikentäisi tietoturvaa.

Lisäksi on pöyristyttävää, että Nordströmin esitys kertoo heti ensimmäisellä sivulla, että valvonnasta halutaan säätää erikseen. Se tarkoittaisi sitä, että valvontalainsäädäntö tulee hyvin luultavasti sotilastiedustelulain perässä, joten vähintäänkin valvonnasta erikseen säädettäessä, luodaan sotilastiedustelulle tilaisuus käyttää uusia välineitä ja toimivaltuuksiaan ilman, että valvonnasta on vielä säädetty yhtään mitään. Se myös suurentaa riskiä sille, että valvonnasta ei loppujen lopuksi edes säädettäisi lakia joka taas jättäisi sotilastiedustelulle mahdollisuuden toimia täysin mielivaltaisesti, kunnes valvonnasta olisi vihdoin säädetty. Tämä voi helposti olla jopa vuosien pituinen ajanjakso. Vaikka meille onkin väitetty, että valvonta koskisi kaikkia päätöksentekovaiheita, niin miksi siitä pitää säätää erikseen “sitten joskus”? Nykyisellään tämä tärkeä osa kokonaisuudesta ei ole julkisesti arvioitavana, joten me yksinkertaisesti kieltäydymme hyväksymästä perusoikeuksien viemistä niin, ettei lisätoimivaltuuksien valvonnasta sovita samanaikaisesti.

Piraattipuolue ei halua massavalvontaa Suomeen, eikä tekosyyksi käy se, että muualla tehdään ja jäädään jälkeen. Huono kehitys ja huonot päätökset kuuluukin jättää tekemättä. Nyt suunniteltu laki kuulostaa ikävästi projektilta, jossa halutaan laillistaa jo tällä hetkellä olemassaolevat perustuslain vastaiset tiedustelukäytännöt. Se lisäksi vähentää maamme houkuttelevuutta tietopalveluteollisuuden investointipaikkana merkittävästi. Missä ovat nyt ne poliitikkojen puheet, joissa Suomesta maalailtiin tietosuojan Sveitsiä? Näillä näkymin se Piraattipuoluetta miellyttävä tulevaisuuden visio on kariutumassa niin, että myös omien kansalaistemme oikeus yksityisyyteen on menossa sen surullisen kuuluisan pesuveden mukana.

Siinä tapauksessa, että massavalvontaa aloitetaan kaikesta huolimatta harjoittamaan, vaadimme erittäin tiukkaa parlamentaarista ja tuomioistuinperusteista peräänkatsomista asiassa, sekä tuntuvat sanktiot valvontakeinojen väärinkäytöstä.

Viranomaisen ei siis tule olla immuuni oikeudettomaan tietourkintaan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Mika Myllylään ja Anneli Aueriin kohdistuneet yksityisyyden loukkaukset, joissa yli sata poliisia on urkkinut tietoja ilman lupaa, pitkälti uteliaisuudesta. Entäs kun motiivina luvattomalle urkinnalle on esimerkiksi sievoinen summa rahaa tai muut henkilökohtaiset hyödyt? USA:n turvallisuusvirasto NSA:n työntekijät ovat käyttäneet massiivisia urkintajärjestelmiään urkkiakseen henkilökohtaisia tietoja puolisoistaan epäillessään uskottomuutta. Miten Suomessa aiotaan estää mm. tällaiset väärinkäytökset?”

Piraattipuolueen puolueohjelma linkein

Lataa puolueohjelma (pdf)

1. Sananvapaus ja yksityisyydensuoja

2. Oikeusturva
2.1 Yhdenvertaisuus lain edessä
2.2 Yksilönvapaudet

3. Tekijänoikeudet ja patentit
3.1 Vapaa kulttuuri
3.2 Patentit

4. Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
4.1 Hallinnon avoimuus
4.2 Tasapuolinen demokratia
4.3 Osallistuva demokratia
4.4 Demokratia ja Euroopan unioni

5. Tietoyhteiskunta
5.1 Avoimuus ohjelmistohankkeissa
5.2 Avoimet rajapinnat
5.3 Mittatilaustyönä tehtävät ohjelmistohankkeet
5.4 Avoin tieto ja tutkimus
5.5 Kansalaisten maksama tieto vapaaksi

6. Talous
6.1 Perustulo ja sosiaaliturva
6.2 Byrokratian vähentäminen

7. Koulutus
7.1 Opetus tietoyhteiskunnassa
7.2 Muutokset oppisisältöihin

8. Kesäajasta luopuminen

Piraattipuolueen tavoitteet lyhyesti:

Piraattipuolue on avoimuutta ja vapautta arvostava tietoyhteiskuntapuolue, joka puolustaa sananvapautta, yksityisyyden suojaa, viestintäsalaisuutta ja oikeusturvan toteutumista.

Piraattipuolue edistää tiedon vapaata liikkuvuutta vaatimalla tekijänoikeusjärjestelmän ylilyöntien kumoamista, nykyisen patenttijärjestelmän lakkauttamista ja viranomaisten tuottaman sekä tieteellisen tiedon vapaampaa saatavuutta.

Piraattipuolue vaatii laajempaa avoimuutta ja kansalaisille enemmän osallistumismahdollisuuksia lainvalmisteluun ja muuhun viranomaistoimintaan.

Piraattipuolue vaatii järkevää tietoyhteiskuntapolitiikkaa, jossa julkisille varoille saadaan riittävästi vastinetta, ja jossa edistetään informaation vapaata liikkuvuutta.

Piraattipuolue haluaa vähentää byrokratiaa ja viranomaiskontrollia ja lisätä ihmisten vapautta päättää omista asioistaan. Muun muassa tämän vuoksi Piraattipuolue haluaa ottaa käyttöön perustulon.

Piraattipuolue pyrkii osallistumaan eduskunta-, kunnallis-, presidentin- ja europarlamenttivaaleihin. Puolueohjelman ulkopuolisissa asioissa Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt voivat toimia omantuntonsa mukaisesti.

Sananvapaus ja yksityisyydensuoja

Sananvapauden kunnioitus Suomessa ja Euroopassa ei ole vakaalla pohjalla. Tällä hetkellä kiinnitetään enemmän huomiota siihen, kuinka sananvapautta voitaisiin rajoittaa kuin siihen, miten se turvattaisiin. Piraattipuolue vastustaa voimakkaasti kaikkia pyrkimyksiä rajoittaa sananvapautta. Myös voimakas lähdesuoja on olennainen osa sananvapauden toteutumista.

Jokaisella tulee olla oikeus esiintyä nimettömästi, nimimerkillä, tai omalla nimellään suojatakseen omaa yksityisyyttään ja ilmaisunvapauttaan. Yksittäiset palvelut voivat rajoittaa näitä oikeuksia, mutta se ei kuulu valtion tehtäviin, eikä valtio saa edellyttää käyttäjien henkilötietojen rekisteröintiä.

Internetistä on tullut sananvapauden soveltamisen merkittävin työkalu, joten kenenkään Internet-yhteyttä ei pidä katkaista ilman oikeuden päätöstä eikä silloinkaan kevein perustein. Valtion harjoittama Internetin sensurointi on lopetettava. Yhteyden tarjoajien ei pidä rajoittaa verkon käyttöä mielivaltaisesti, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä. Sähköisen viestinnän käyttö yksityiselämän, liiketalouden ja valtionhallinnon aloilla on lisääntynyt huimasti, ja Suomen yhteiskuntajärjestys ja kansallinen turvallisuus ovat entistä riippuvaisempia juuri sähköisen viestinnän suojasta.

Viestintäsalaisuuden tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä. Oikeus yksityisyyteen on perustuslaissa turvattu kansanvallan tärkeä kulmakivi, johon nojaavat kaikki tärkeinä pitämämme vapaudet. Yksityisyyden loukkaukset merkitsevät tunkeutumista ihmisyyden ydinalueille: ajatuksiin, mielipiteisiin, vakaumuksiin, ihmissuhteisiin ja elintapoihin.

Piraattipuolue vastustaa yleisiä biotunnisterekistereitä, kuten passinhaltijoiden sormenjälkirekisteriä. Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole perusteita vapaassa yhteiskunnassa.

Tekniikan kehitys on muuttanut tapaamme kommunikoida, mutta se ei ole vähentänyt yksityisyyden merkitystä. Pienimpienkin yksityisyydensuojaan tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin perusteltuja. Jokaisella on oikeus saada tietää mihin häntä koskevia tietoja käytetään.

Oikeusturva

Yksilön oikeusturvan on toteuduttuva mahdollisimman hyvin hänen taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Kaikkien on saatava oikeudenmukainen oikeudenkäynti, rikosasiassa tuomitulla on oltava valitusoikeus, hyvän hallinnon takeet on turvattava ja viranomaisten on aina noudatettava lakia.

Jokaisella, jota vastaan viranomaiset ovat toimineet lainvastaisesti, on oltava oikeus kohtuulliseen korvaukseen ilman raskasta oikeudenkäyntiä. Lisäksi viranomaisten sisäisiä laillisuusvalvonnan käytäntöjä esimerkiksi salaisten pakkokeinojen suhteen on parannettava lisäämällä edellytyksiä riippumattomaan valvontaan. Tällä hetkellä organisaatiot valvovat usein itse itseään.

Monissa erikoisosaamista vaatineissa oikeudenkäynneissä puutteellinen teknisten asioiden ymmärrys on johtanut epäoikeudenmukaisiin ja epäjohdonmukaisiin tuomioihin. On kehitettävä oikeuslaitoksen kykyä reagoida erikoisosaamista tai teknistä ymmärrystä vaativiin oikeustapauksiin.

Yhdenvertaisuus lain edessä

Lainsäädännön tehtäviin ei kuulu eriarvoistaa kansalaisia, vaan kaikkien tulee olla yhdenvertaisia lain edessä. Tällä hetkellä näin ei ole, vaan ihmisiä eriarvoistetaan perustuen ryhmiin, joihin hänet katsotaan kuuluvaksi. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja vakaumus. Kansalaisten yhdenvertaisuus voidaan toteuttaa mielekkäästi poistamalla ihmisten lainsäädännöllinen jaottelu.

Yksilönvapaudet

Lain on taattava ihmisille mahdollisimman kattavat yksilönvapaudet, jotka mahdollistavat sellaisen toiminnan, joka ei loukkaa muiden vapauksia. Yksilönvapauksia tulee rajoittaa ainoastaan sen ollessa välttämätöntä toisten vapauksien ja oikeuksien suojaamiseksi. Teon kieltämisen perusteeksi ei riitä se, ettei joku pidä siitä. Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.

Tekijänoikeudet ja patentit

Vapaa kulttuuri

Aineettomiin hyödykkeisiin kohdistetaan kohtuuttomia keinotekoisia rajoituksia oletettujen taloudellisten etujen suojelemiseksi kuluttajansuojan, kansalaisoikeuksien ja yhteiskunnan voimavarojen kustannuksella. Tekijänoikeuslain tulisi kannustaa uuden kulttuurin luomiseen, eikä hankaloittaa sen syntyä.

Kulttuuri syntyy vuorovaikutuksesta ihmisten välillä. On järjetöntä väittää kulttuurin jakamisen olevan sille haitallista. Kulttuurin arvo kasvaa jaettaessa, jolloin kasvavat myös tekijän mahdollisuudet ansaita kulttuuria tuottamalla. Epäkaupallista tiedostonjakamista ei pidä rajoittaa, eikä siitä pidä rangaista, vaan siihen on ennemminkin syytä kannustaa.

Tekijänoikeusloukkauksista määrättävien korvausten on oltava kohtuullisia kaikkien asianosaisten ja asiakokonaisuuden kannalta. Piraattipuolue ei kannata laajakaistaveroa ja haluaa lakkauttaa nykymallin mukaiset perusteettomat hyvitysmaksut. Tekniset suojakeinot ja sopimusehdot eivät saa haitata kuluttajansuojan toteutumista.

Yksikään elokuvastudio tai levy-yhtiö ei perusta sijoituspäätöksiään toiveelle voitosta yli sadan vuoden kuluttua tulevaisuudessa. Koska aineettomien hyödykkeiden tuotto tulee suurelta osin jo pian julkaisun jälkeen, kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään kymmeneen vuoteen teoksen julkaisusta. Kaiken teosten epäkaupallisen kopioinnin, levittämisen ja muun käytön on oltava vapaata teoksen julkaisuhetkestä lähtien. Piraattipuolue uskoo tiedon ja kulttuurin mahdollisimman laajan leviämisen edistävän ihmiskunnan henkistä ja materiaalista hyvinvointia.

Patentit

Nykyiselle patenttijärjestelmälle ei ole perusteita nyky-yhteiskunnassa, joten se tulee lakkauttaa. Patentit eivät enää juurikaan suojaa yksittäisen keksijän luomusta tai toimeentuloa, vaan niitä käytetään ennemminkin pienyrittäjien toiminnan tukahduttamiseen ja kehityksen estämiseen. Turhan patentin myöntäminen vaikeuttaa muiden kehitystyötä ja heikentää kilpailua.

Lääkepatentit tappavat kehitysmaissa päivittäin lisensoinnin kalleuden vuoksi. Ihmisten terveyttä ja elintasoa parantavat keksinnöt lääkkeiden kehittelyssä uhkaavat patenttien vuoksi jäädä hyödyntämättä. Piraattipuolueilla on järkevä ja rakentava vaihtoehto lääkepatenteille, joka, paitsi ratkaisisi lääkepatenttien ongelmat, myös antaisi enemmän rahaa lääketutkimukseen leikaten julkisen sektorin lääkekustannukset puoleen. Haluamme keskustella tästä Euroopan tasolla.

Piraattipuolueen ajaman uudistetun tekijänoikeusjärjestelmän ohjelmistokehittäjille tarjoama suoja on riittävä. Ohjelmistopatentit ajavat ainoastaan patenttilakimiesten ja suuryritysten etua.

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Hallinnon avoimuus

Hyvän hallinnon perustana ovat avoimuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Valtiot keräävät kansalaisista yhä enemmän tietoa, mutta toimivat samaan aikaan itse usein suljettujen ovien takana. Suljetut ovet on avattava ja kansalaisten sekä kansalaisjärjestöjen mielipiteitä on kuultava entistä paremmin jo lain valmisteluvaiheessa. Tietotekniikka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet laskea kynnystä osallistua päätöksentekoon.

Valtioiden ja Euroopan Unionin on toimittava nykyistä avoimemmin ja demokraattisemmin. Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuus on taattava. Piraattipuolue toimii edelläkävijänä rahoituksensa, hallintonsa ja toimintansa avoimuudessa.

Kansalaisen oikeusturvan kannalta hallinnon avoimuus ja julkisen tiedon saatavuus on erittäin tärkeää. Julkisen sektorin on osakeyhtiön omistajana pyrittävä toteuttamaan yrityksessä julkisen sektorin käytäntöjä, erityisesti painottaen toiminnan avoimuutta. Asia korostuu myös tilanteissa, joissa yksityinen yritys saa käyttöönsä julkista tukea.

Tasapuolinen demokratia

Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin. Lisäksi kaikille ryhmille on annettava enemmän tilaisuuksia olla tasavertaisesti esillä Yleisradion ohjelmissa. Uusien puolueiden menestymismahdollisuuksia ei saa rajoittaa jättämällä ne vaaliaikaan huomiotta eikä keinotekoisten vaalikynnysten luomisella ja ylläpitämisellä.

Osallistuva demokratia

Nyky-yhteiskunta on tekniikaltaan monimutkaisempi kuin demokraattisen yhteiskuntamallin alkutaipaleella. Lisäksi yhteiskunnan ja maailman tilanne muuttuu hyvin nopeasti, eikä ehdokasvalintoja tehdessä ole kaikkia ehdokkaiden kantoja tiedossa.

Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus saada riittävästi tietoa edustajiensa tekemistä poliittisista päätöksistä ja syistä jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Parantuneen tiedonsaannin mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistuvaksi demokratiaksi. Kansalaisilla tulee olla paremmat mahdollisuudet vaatia lisää tietoa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä, sekä vaikuttaa itse päätöksentekoon, esimerkiksi kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten muodoissa.

Demokratia ja Euroopan unioni

Demokratian ja kansalaisoikeuksien rappeutumiseen Euroopan Unionissa on puututtava. EU:n jäsenenä Suomella on oikeus ja velvollisuus vaatia unionia hallittavan demokraattisesti ja siten että yksityisyyttä, viestintäsalaisuutta ja sananvapautta kunnioitetaan unionissa täysimääräisesti. Se, mitä teemme tai jätämme tekemättä osana suurta talousmahtia, ei kosketa ainoastaan suomalaisia, vaan heijastuu välittömästi ihmisten hyvinvointiin ja oikeusturvaan kaikkialla maailmassa. Piraattipuolue pyrkii osallistumaan EU:n päätöksentekoon niin kauan kuin Suomi on unionin jäsen. Piraattipuolue ei ota kantaa jäsenyyteen.

Tietoyhteiskunta

Avoimuus ohjelmistohankkeissa

Piraattipuolue haluaa kannustaa avoimien ja vapaiden ohjelmistojen käyttöönottoon paitsi julkisella sektorilla, myös yrityksissä ja kotitalouksissa. Merkittävimpinä syinä ovat avoimien ohjelmistojen taloudellisuus, joustavuus järjestelmien jatkokehityksessä ja tietoturvan parempi auditointi.

Avoimet rajapinnat

Julkishallinnon tulee käyttää omissa palveluissaan ja viestinnässään ainoastaan avoimiin standardeihin perustuvia rajapintoja ja tiedostomuotoja. Tämä ei estä suljettujen ohjelmistojen käyttöä, mutta mahdollistaa yhteistoiminnan muiden ohjelmistojen kanssa. Lisäksi se mahdollistaa pitkäaikaisen tuen myös alkuperäisen ohjelmistotoimittajan lopettaessa tuotteen tukemisen.

Mittatilaustyönä tehtävät ohjelmistohankkeet

Avoin ohjelmistokehitys tarkoittaa hankkeiden valmistelua ja toteutusta siten, että kuka tahansa voi seurata kehitystä ja periaatteessa myös osallistua siihen heti alusta alkaen. Malli eroaa radikaalisti julkishallinnon nykyisten ohjelmistotoimittajien suosimasta mallista, jossa edes tilaajalla ei ole pääsyä kehitysprosessiin ja toimittaja pystyy estämään kilpailijoidensa osallistumisen liike- ja ammattisalaisuuksiin vetoamalla. Tällöin järjestelmään ei voida tilata muutoksia tai jatkokehitystä muualta kuin alkuperäiseltä toimittajalta.

Piraattipuolue pitää ehdottoman tärkeänä paitsi julkisrahoitteisten ohjelmakoodien avoimuutta, myös itse kehitysprosessin täydellistä läpinäkyvyyttä. Vain näin voidaan taata vapaa kilpailu ja järjestelmien laadukas toteutus. Ohjelmakoodien avoimuus mahdollistaa myös järjestelmien uudelleenkäytön sekä muissa julkisen sektorin projekteissa että yksityisellä sektorilla. Tällöin veronmaksajat eivät joudu maksamaan samasta työstä useaan kertaan.

Avoin tieto ja tutkimus

Tekijänoikeuksien ja patenttien aiheuttamat rajoitukset haittaavat tieteellisen kirjallisuuden ja tutkimustulosten hyödyntämistä. Yhteiskunta ei kehity tietoa panttaamalla. Jo olemassaolevaa tietoa on voitava käyttää uusien tutkimusten apuna tutkimusten tehostamiseksi ja turhien resurssien haaskauksen estämiseksi.

Tuotetun tiedon pitää olla sellaisessa muodossa, että se on tulevaisuudessakin käytettävissä. Tämä onnistuu parhaiten avoimia ohjelmistoja ja rajapintoja käyttämällä.

Viranomaisten tuottaman tiedon ja julkisrahoitteisten tutkimustulosten ympärille voisi syntyä nykyistä huomattavasti kukoistavampaa liiketoimintaa, mikäli tiedon käyttöä vapautettaisiin.

Kansalaisten maksama tieto vapaaksi

Verovaroilla luotujen teosten ja tieteellisen tutkimustiedon tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä. Internet on avannut entistä laajemmat mahdollisuudet olemassaolevan tiedon käyttöön. Varsinkin verovaroilla tuotettu tieto on jo kertaalleen kansalaisten maksamaa ja siten kuuluu luonnollisesti kaikkien hyödynnettäväksi.

Talous

Piraattipuolue toimii perinteisen talouspoliittisen jaottelun ulkopuolella, eikä suoraan ota kantaa valtiontalouden kokoon tai vastaaviin kysymyksiin. Oikeudenmukaisen talouspolitiikan perusteena on koko yhteiskunnan etu ilman eri ryhmien vastakkainasettelua.

Perustulo ja sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua kaikkien kansalaisten vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja. Perustulo ei vaadi merkittävästi ylimääräistä julkista rahoitusta, sillä tuki korvaa suuren osan nykyisistä tuista.

Perustulo parantaa erityisesti pienyrittäjien, opiskelijoiden, tutkijoiden, toimeentulotuella elävien, pätkä- ja silpputyöläisten, freelancereiden, luovan työn tekijöiden ja urheilijoiden asemaa. Ne, joilla tulot tulevat epäsäännöllisesti tai satunnaisina piikkeinä, saisivat toimeentulonsa turvaksi perustulon, jota muut saadut tulot eivät vähennä. Heidän ei tarvitsisi taistella tukiensa puolesta, eivätkä he joutuisi tulo- tai kannustinloukkuihin.

Sosiaaliturvan asiakkaiden tilitietojen järjestelmällistä tutkimista ei voida hyväksyä, sillä se loukkaa räikeästi yksityisyydensuojaa. Perustulon käyttöönotto vähentää tarpeetonta byrokratiaa ja yksityisasioiden ruotimista.

Byrokratian vähentäminen

Tarpeetonta byrokratiaa on vähennettävä. Liian monimutkainen byrokratian rattaisto vaikeuttaa järjestelmän ymmärtämistä, sekä aiheuttaa yhteiskunnalle ja yksilölle taloudellisia tappioita.

Verotuksen yksinkertaistaminen on tarpeen, sillä järjestelmää on kokonaisuudessaan liki mahdoton ymmärtää ja sen vuoksi kansalaisen oikeusturva verotusasioissa on heikko. Nykyinen verotusjärjestelmä vaatii usein ulkopuolisen verotusasioihin erikoistuneen apua, jotta kaikki asiaankuuluvat verovähennykset saadaan hyödynnettyä. Verosuunnittelun tarvetta on siis vähennettävä.

Perustulon käyttöönotto vähentää huomattavasti sosiaaliturvajärjestelmään liittyvää byrokratiaa.

Koulutus

Opetus tietoyhteiskunnassa

Opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja ajanmukaistaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan teknologisia muutoksia ja verkkomateriaalien hyödyntämistä, vaan myös nykyistä enemmän oman ajattelun ja tiedonhaun painottamista, jolloin asioiden ulkoaopettelu vähenee. Samalla painopiste siirtyy kokeisiin pänttäämisestä syvällisempään ymmärtämiseen.

Kaiken julkisella rahoituksella tuotetun oppimateriaalin tulee olla vapaasti käytettävissä ja jatkokehitettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia. Opettajavetoisen opetuksen tukena ja oppikirjan tilalla voi usein olla valmis verkkomateriaali, jonka avulla oppilas voi itse opiskella ja kokeilla taitojaan.

Muutokset oppisisältöihin

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista.

Uskonto erillisenä oppiaineena ei kuulu nykyaikaiseen opetukseen, vaan kaikkien merkittävien uskontojen kulttuuritaustaa tulee opettaa muiden oppiaineiden tunneilla. Opetuksen tulee olla yhteistä opiskelijan uskontokunnasta riippumatta.

Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa.

Kesäajasta luopuminen

Kesäaikaan ja siitä pois siirtyminen aiheuttaa lukuisten teknisten ongelmien ja siirroista johtuvien sekaannusten lisäksi vaikeuksia myös unirytmien sovittamisessa. Koko järjestely on kyseenalainen ja sen sijaan tulisi pyrkiä esimerkiksi työaikojen joustavuuden kasvattamiseen. Piraattipuolue haluaa poistaa kesäaikajärjestelmän käytöstä EU-tasolla, jossa nykyinen Suomen käyttämä järjestelmä on määritetty.


Hyväksytty Piraattipuolue r.p.:n syyskokouksessa Tampereella 4. joulukuuta 2011.

M A A H A N M U U T T O

Piraattipuolueella ei ole virallista kantaa maahanmuuttoon. Oma linjani lienee aika pitkälle se, että näissä vaaleissa en aio maahanmuutosta puhua muutoin kuin kysyttäessä.

Olen enemmän huolissani kansalaisoikeuksien rapistumisesta (Sananvapaus, yksityisyys, kokoontumis- ja liikkumisoikeudet), työntekijän aseman heikentämisestä, ympäristön ja eläimien pahoinpitelystä, kirkon ja valtion erottamisesta (esim. kristittykin saisi ottaa oppiaineekseen elämänkatsomustiedon uskonnon opetuksen sijaan), ja niin edelleen. En näe maahanmuuton ongelmia läheskään suurimpana epäkohtana yhteiskunnassamme.

Tässä nyt kuitenkin muutama ajatukseni maahanmuutosta: Yksi helposti parannettava epäkohta olisi kohdentaa lisää määrärahoja maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun – jos maailman vaikeimpiin kieliin lukeutuvaa suomea opiskellakseen pitää ensin jonottaa puoli vuotta, niin kuinka kauan kestää, että sitä hallitsee tarpeeksi hyvin sopiakseen esimerkiksi asiakaspalveluun? Kuinka helposti tässä ajassa alkaa passivoitumaan?

Ajatteleehan moni suomalainenkin, että kannustinloukot estävät ihmisiä motivoitumasta työhönsä, koska saavutettu lisäetu on niin huono. Oman lisäetuni tienasin viime kesänä, ~140€ 28h työstä kaupungilla, koska ansiosidonnaistani leikattiin 50%. Mietin kyllä ihan tosissani viettäväni mielummin aikaa kotona, ja näkisin että aikani on arvokkaampaa kuin 5€/h.

Maahanmuuttajilla, heistä ehkä lähinnä turvapaikan saaneiden joukolla on suurimpia ongelmia kielemme JA kulttuurimme kanssa – jos oletetaan, että ensimmäinen vuosi menee helposti jonottaessa ensin ½v opiskelemaan pääsyä, ja toinen puoli vuotta kielen alkeiden opiskelussa, niin eikö tässä ajassa ehdi tottumaan huolenpidosta, jota heille useiden maahanmuuttokriitikoiden mielestä syydetään liiankin kanssa?

Mielestäni monien ihmisten viha mamuja kohtaan johtuu kuitenkin epärealistisista sopeutumisodotuksista, joita nämä samaiset kriitikot heihin kohdistavat. Kuinka nopeasti he itse sopeutuisivat täysin vieraaseen kulttuuriin jossa toimitaan täysin eri tavoin, tuntemattomalla kielellä?

Väkivaltarikoksien kohdalla voisin kuitenkin lähteä sellaiselle linjalle, että maahanmuuttajilta odottaisin nuhteettomampaa käytöstä – ainakin pahimmat väkivaltarikolliset voisin ihan hyvin passittaa takaisin maahan josta tulivatkin. Toisen maan vieraana pitää osata myös käyttäytyä.

Arvostelen kapitalismia ja käyn kaupassa

Tämä on kyllä jotenkin surullisen näköalaton vuodatus siitä, miten kukaan kapitalistista pyramidihuijausta arvosteleva ei muka saisi käyttää rahaa – kyllähän sitä pitäisi jokainen arvostelija metsään asumaan lähettää. Ja jos ei lähde kaarnaa syömään, niin ainakin töitä pitäisi tehdä ilmaiseksi!

Hyvä esimerkki siitä, miten KOKOOMUS tekee täysin päinvastoin kuin messuaa: yksilönvapauksien vieminen ihmisiltä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten vapauksista puhuva puolue VALEHTELEE suoraan päin näköä!

Näissä vaaleissa ihmiset alkavat vihdoin huomaamaan miten Kokoomus toimii täysin viestinsä hengen vastaisesti: Lex Nokia, sensuurilaki, vartijoiden oikeuksien lisääminen, uusi pakkokeinolakipaketti, mediamaksu jne ovat ERITTÄIN tuoreessa muistissa!

Porvarit naureskelivat kovaan ääneen kun vasemmisto ilmoitti jättävänsä TV-kampanjoinnin lähes kokonaan pois, että tässä sitä nyt on annettu parlamentti ihan tarjottimella, mutta uskon vankasti että Kokoomus on näiden vaalien suurin luuseripuolue. Kohtahan se nähdään. Kokoomus ei ole ollut isänmaallinen puolue enää pitkään aikaan ja nyt se ei osaa enää rahaakaan käyttää – jakavat veronmaksajien rahoja maille, jotka ovat hölmöyksissään ottaneet rahaa yksityisiltä pankeilta yhä suurempaa korkoa vastaan kunnes käry kävi.

Minä en itse asiassa vieläkään ymmärrä, miksi Kreikka on joutunut maksamaan aina vain suurempaa korkoa lainasta, jonka antamisesta ei ole ollut näille enimmäkseen ranskalaisille ja saksalaisille pankeille mitään riskiä? Kreikkahan romahti viime vuoden alussa siksi, että alettiin VIHDOINKIN puhumaan yksityisille pankeille siirrettävästä riskistä! Sitä ei kuitenkaan ole edelleenkään olemassa eikä EUn veronmaksajien niskoilta saada tätä aina vain suurempaa, nolla-riskillä pelaavien pankkiirien luomaa keinotekoista taakkaa pois, ennen kuin pankit pakotetaan ottamaan vastuuta valtioille antamistaan lainoista.

Minä asun yhdessä Suomen kalleimmista kaupunginosista ja aion silti myös JATKAA nykyisen talousjärjestelmän räikeiden epäkohtien arvostelemista. En ole metsään täältä muuttamassa, ainakaan vielä! Rahaa en aio ihmisiltä huijata jatkossakaan, toisin kuin Kokoomuksen talousrikolliset, joita on nytkin aivan liian pitkä lista ehdokkaina. Arvaatteko mikä puolue muuten leikkasi tällä kaudella talousrikoksien tutkinnalta budjetin?

Lääkärit saavat tehdä 24h työvuoroja. Miksi?

Lähipiiriini kuuluu henkilö, joka on töissä lääkärinä PK-seudun sairaalassa. Hän joutuu tekemään 24 tunnin yhtämittaisen työrupeaman 3-4 kertaa kuukaudessa ja sanoo ettei aio jatkaa puolen vuoden sopimustaan sen eräännyttyä. Ymmärrän tämän näkemyksen hyvin, tuli se minkä alan työntekijältä tahansa, mutta minusta lääkäreillä on kuitenkin jopa suurempi suora vastuu muiden ihmisten terveydestä kuin monien muiden alojen työntekijöillä. Lääkäriliitolla ei tunnu kuitenkaan olevan mitään tätä tuiki yleistä käytäntöä vastaan ja puolustavatkin sitä nuorten lääkäreiden tahdolla “päästä hyville liksoille”. Näyttäisi siis siltä, että lääkäreiden yleinen konsensus oikeuttaisi tuon tavattoman pitkän yhtämittaisen työrupeaman montakin kertaa kuukaudessa.

“- Nykyisellään päivystyspalkkauksen osuus erityisesti nuorten lääkäreiden kokonaisansioista on merkittävä, Lääkäriliiton puheenjohtaja Anttila muistuttaa.” YLEn Artikkeli vuodelta 2006

Näyttäisi kuitenkin siltä, että Kuopion yliopistollinen sairaala on onnistunut hyvin taloudellisissa tavoitteissaan vaikka ovatkin pilkkoneet päivystyksensä 12 tunnin mittaisiksi. On siis näyttöä siitä, että ei tarvita valtavasti lisää lääkäreitä ja siten lisää henkilöstökuluja vaan yksinkertaisesti työvuorojen inhimillisempää organisointia. Tämä ei minusta ole liikaa vaadittu lääkäreiden ja varsinkin heidän potilaidensa terveyden vuoksi!

Olen keskustellut aiheesta useiden ihmisten kanssa ja olen yrittänyt tuoda epäkohtaa esille vertaamalla lääkäreiden työtä rekkakuskeihin joilla on hyvinkin tarkat vaatimukset työaikansa ja taukojensa suhteen. Miksi lääkäreillä ei näin ole? Katsotaanpa mitä työaikalainsäädäntö (§29) tästä sanoo:

“Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana 6, 9, 10, 12 ja 13 §:ssä tarkoitetuissa töissä vähintään 11 tunnin sekä 7 §:ssä tarkoitetuissa töissä vähintään yhdeksän tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika, jollei kysymyksessä ole 14 §:ssä tarkoitettu tai varallaoloaikana tehty työ eikä jäljempänä säädetystä muuta johdu. Jos työn tarkoituksenmukainen järjestely edellyttää, työnantaja ja 10 §:ssä tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia tilapäisestä vuorokausilevon lyhentämisestä työntekijän suostumuksella. Vuorokausilepoa voidaan lyhentää myös liukuvassa työajassa työntekijän päättäessä työhön tulonsa ja lähtönsä ajankohdista. Vuorokausilevon tulee kuitenkin olla vähintään seitsemän tuntia.”

Sääli etten ole juristi, mutta minun rajallisen ymmärtämykseni perusteella laki sanoo, että vuorokausilevon tulee olla vähintään seitsemän tuntia elleivät kyseessä ole poikkeusolosuhteet.

Minun tuttavani on jo tehnyt monta 24 tunnin vuoroa, joiden aikana hän on vain kerran päässyt nukkumaan reilut pari tuntia, viimeisen parin kuukauden aikana työt aloitettuaan. Tämä on todellisuutta, eikä minun tarvitse olla korkeamman oikeuden tuomari todetakseni että työaikalainsäädännön henki olisi nimenomaan tällaisia uuvuttavia työvuoroja vastaan, joita lääkärit tekevät aivan säännönmukaisesti.

Onko oikein, että lääkäri tekee diagnooseja yhden promillen humalatilaa vastaavassa tilassa? Miten on mahdollista, että vaikka EU-direktiivin ounasteltiin tekevän muutoksen tähän epäkohtaan jo lähes neljä vuotta sitten, Suomessa lääkärit yhä tekevät näitä ylipitkiä vuoroja? Mitkä ovat Ruotsista saadut kokemukset päivystysvuorojen lyhentämisestä? Siellä kun työaikalainsäädäntöä koskeva EU-direktiivi otettiin tosissaan.

Vaikka turhauduinkin lakitekstin poukkoiluun pykälästä ja momentista toiseen, ymmärsin kuitenkin sen, että potilaalta ei kysytä haluaako hän mahdollisesti joutua yliväsyneen lääkärin “hoitoon”. Itselläni on huolta tämän läheisen henkilön puolesta, joka joutuu tekemään ylipitkiä työvuoroja monta kertaa kuukaudessa, mutta vielä enemmän olen huolissani ammattikunnasta, jonka jäseniltä vaaditaan herkeämätöntä terävyyttä ja vastuullisuutta koko työajalta ja jonka asiakkaina olemme me kaikki.

Tässä olisi minun mielestäni sellainen epäkohta joka pitäisi korjata niin pian kuin vain mahdollista, viimeistään seuraavan hallituksen aikana.

Uusi pakkokeinolaki heikentää entisestään ihmisten yksityisyydensuojaa

Helsingin Sanomat uutisoi ilmaisessa verkkoversiossaan uudesta esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakipaketista varsin laimeasti (paperiversiossa oli huomattavasti syventävämpi juttu) ja keskittyy jostain syystä vain poliisin peitetoiminnassa käytettävien oikeuksien laajentamiseen. Lakiesityksessä (HE 222/2010) on kuitenkin kyse muistakin perusoikeuksia rajaavista lakimuutoksista.

Tässä omaa huomiotani kiinnittäneitä lakimuutoksia, joita tasan tuhatsivuiseen esitykseen mahtuu runsaasti. Halusin tietää mitä oikeuksiani tällä kertaa on kavennettu ja lakimuutoksista löytyy kymmeniä, mm. viestintäsalaisuutta, yksityisyydensuojaa ja ruumiillista koskemattomuutta entisestään rajaavia lakeja.

Minua huolestuttaa perusoikeuksien jatkuva kutistuminen ja poliisin, vartijoiden ja järjestyksenvalvojien vallan samanaikainen jatkuva kasvaminen. Oikeusministeriön toimikunta esitti ehdotuksensa 20.5.2009 ja tänään perjantaina presidenttimme esitti sen eduskunnalle. Ota yhteys edustajaasi ja varmista että hän tietää lakiesityksestä ja kiinnostuksestasi, se voi auttaa edustajaasikin taistelemaan läpi tuhannen sivun. Uskon, että kansanedustajat lukisivat lain tarkemmin läpi jos ihmiset osoittavat kiinnostusta sen säätämiseen.

Minua arveluttavat myös virkamiehen löystyneet käytännöt, jossa hän saa toimia väliaikaisesti yli valtuuksiensa jos arvelee siihen olevan tarvetta, kuin myös salaisten pakkokeinojen edellytyksien retrospektiivinen tarkastelu, esimerkiksi kotietsinnän suhteen. Tuomioistuimen päätöksen välttämättömyyttä voitaisiin kiertää useissa kohdissa tutkinnan “kiireellisten tai yllätyksellisten” syiden takia.

Näillä näkymin valvontayhteiskuntaa lähestyvä trendi näyttää erityisen huonolta ja olenkin jo jonkin aikaa koonnut aihepiiriä koskettavia uutisia tänne. Verkko kiristyy.

***************

“Salakuuntelulla saatua tietoa voi käyttää muissakin tutkinnoissa” ja että “Tietoa vähäisistäkin rikoksista voi käyttää aina rikoksen estämiseksi, esitutkinnan suuntaamiseksi ja syyttömyyden osoittamiseksi”

“Uuden pakkokeinolain 8 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan kotietsinnän toimittamispaikalla oleva henkilö saataisiin poistaa paikalta, jos poistaminen on välttämätöntä sen vuoksi, että hän käyttäytymisellään haittaa etsinnän toimittamista tai vaarantaa sen tarkoituksen toteutumisen.”

Onnistuisikohan tämä esimerkiksi silloin, kun katsotaan että hankala kodin omistaja aiheuttaa kotia romuttavissa poliiseissa närää valituksellaan?
“Rikoksesta epäillyn vaatteisiin tai mukana olevaan esineeseen voidaan kiinnittää seurantalaite hänen liikkumisensa tarkkailemiseksi.”

“Rikoksen uhri voidaan määrätä DNA-testiin”

“The FBI estimated the odds of unrelated people sharing those genetic markers to be as remote as 1 in 113 billion. But the mug shots of the two felons suggested that they were not related: One was black, the other white.” Hauska esimerkki DNA-todisteiden kaikkivoipaisuudesta. Näiden lakimuutoksien myötä poliisi pystyy käytännössä keräämään DNA-näytteitä keneltä tahansa halutessaan.
“Henkilönkatsastuksen kohteena on henkilön keho. Tarkoituksena voi olla tarkastaa rikoksen yhteydessä syntyneitä vammoja tai jälkiä (esimerkiksi haavat ja mustelmat) tai ruumiinonteloita esimerkiksi niihin kätketyn esineen löytämiseksi.” ja että “Lakiin nyt otettavan täsmennyksen mukaan henkilönkatsastukseen kuuluisi myös toimenpide, jossa henkilöltä otetaan verinäyte tai muu näyte, esimerkiksi virtsa- tai sylkinäyte.”

eli –> “Pykälä poikkeaisi voimassa olevasta kolmella tavalla. Henkilöntarkastuksen määritelmään lisättäisiin ”taikka mukanaan olevissa tavaroissa”, henkilönkatsastus koskisi verinäytteen ottamisen lisäksi muunkin näytteen ottamista ja henkilönkatsastuksen osalta käytettäisiin termin ”ruumis” asemesta nykyaikaisempaa ja paremmin kuvaavaa termiä ”keho”.”

“Pykälän 1 momenttia muutettaisiin verrattuna voimassa olevaan lakiin niin, että henkilönkatsastukseksi katsottavaan kokeeseen ei tarvittaisi pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä.”

“Pakkokeinolain 10 luvun 10 ja 11 §:ssä säädettäisiin tukiasematietojen hankkimisesta tavalla,
joka pitkälti vastaisi voimassa olevan lain matkaviestimien sijaintiedon hankkimista koskevia
säännöksiä.” ja että “Nykyisestä sääntelystä ehdotukset poikkeaisivat siinä, että pidättämiseen oikeutettu virkamies saisi kuitenkin kiireellisissä tilanteissa väliaikaisesti päättää tukiasematietojen hankkimisesta, kunnes tuomioistuin on ratkaissut luvan myöntämistä koskevan hakemuksen.”

“Lähtökohtaisesti pitäisi pyrkiä kirjallisen päätöksen tekemiseen ennen etsinnän toimittamista. Tämä ei ole kuitenkaan usein käytännön syistä mahdollista, minkä vuoksi pykälän toisessa momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta päätöksen jälkikäteiseen kirjaamiseen.” (s. 436)

***************

Huumevalistaja kieltäytyy keskustelusta

Naurettavia päätelmiä näkee aika ajoin monissa aiheissa muttei varmaan missään aiheessa niin paljoa kuin huumepolitiikassa. Tässä artikkelissa näkee vallan mainion kehäpäätelmän (Kannabiksen käyttö on kiellettyä koska se on laitonta) ja keneltäpä muultakaan kuin sanomansa kyseenalaistamiselta kieltäytyvä huumepoliisi joka kokee tekevänsä valistusta.

Huumepoliisi Janne Aroheinilä ei näköjään keksi enää parempia argumentteja vastustukselleen ja turvautuukin artikkelissa ns. viimeiseen oljenkorteen jossa oikein kehoitetaan vanhempiakin kieltäytymään asiasta keskustelemisesta. Tämä on ikäväkseni kuitenkin hyvin tavanomaista älyllistä laiskuutta huumepolitiikasta puhuttaessa mutta hullunkuriseksi sen tekee mielestäni se, että oikein valistaja kehoittaa olemaan keskustelematta asiasta!

Muistutetaanpa muutamasta asiasta:

1) Kannabiksen käytön kriminalisoinnista päätettiin eduskuntamme Suuressa Valiokunnassa teikkaamalla, eli siis kolikkoa heittämällä. Tämän jälkeen kriminalisoinnista äänestettiin lopullisessa äänestyksessä äänin 92-80, kannabiksen käyttäjien tappioksi. Olisiko näille 80 puolestapuhujalle pitänyt myöskin kertoa, että asiasta ei tule edes keskustella, koska se voi kohta olla laitonta?

2) Homoseksuaalinen kanssakäyminen laillistettiin vuonna 1971. Olisiko arvon valistajamme ollut lähes 40 vuotta sitten ollut sitä mieltä, että homoseksuaalisen kanssakäyminen (muiden silloisten laittomuuksien muassa) tulisi olla laitonta koska … SE ON LAITONTA!?

3) Kansanedustaja Tanja Karpela tiivisti vastaavan kehäpäätelmän hienosti: “Jos Euroopassa sallitaan puolueet, jotka ajavat lakien muuttamista, seuraava kysymys on, sallitaanko sellaisetkin, jotka ajavat vaikka raiskausten hyväksymistä.” lisää vastaavia helmiä löydät Piraattipuolueen edustajan luomalta sivulta, jonne on koottu pahimpia aivopieruja, joista ikävä kyllä, väännetään tässä maassa sinunkin elämääsi rajoittavia lakeja. Vaarallisia kansalle ovat kansanedustajat, jotka kuvittelevat edesauttavansa demokratian toteutumista pitämällä kaikki laittomat asiat laittomina – IKUISESTI.

4) 1992 Suomessa huumevalistusta jakoi niinkin hieno joukko kuin Scientologien alajaosto joka myös Narconon Ry nimellä tunnetaan. Asiasta kyseltiin ihan eduskunnassa. Olen toivonut että poliisi hoitaisi asian paremmin, nimenomaan realistisella ja objektiivisella valistuksella mutta luettuani blogin alusta löytyvän artikkelin, en voi taaskaan muuta kuin pudistella päätäni. Keskustelusta kieltäytyminen ei kuulosta kovinkaan realistiselta valistukselta, olkoonkin kannabiskäyttäjien vainoajien viimeinen oljenkorsi.

5) Kannabiksen käytön ja kasvatuksen kriminalisointi on parasta mitä Suomen järjestäytyneelle rikollisuudelle kannabiksen kohdalla on voinut tapahtua:

  • Rikolliset saavat alaluokkaisestakin ‘tavarasta’ reilun preemion koska nykyinen poliisin nollatoleranssi ei salli edes kaverille lahjoittamista – kotikasvattaja yhdistetään kannabiskauppiaaksi siinä missä Helvetin Enkelikin, määrät voivat toki olla aivan eri luokkaa.
  • Jos haluaa nauttia kannabista esimerkiksi todistetusti haitallisemman alkoholin sijaan, voipi olla että järjestäytyneen rikollisuuden edustajalla on kannabis loppu ja tilalla on “nyt vaan piriä, maistuisko se?” Tässä voisi käyttää tuota usein väärin käytettyä porttiteoriaa siihen suuntaan, että “Kun joudut ostamaan kannabista järjestäytyneeltä rikolliselta, mahdollisuutesi kovien huumeiden kokeiluun lisääntyy.”
  • Jos kotikasvatus olisi laillista tai ainakin dekriminalisoitua, vähenisivät mafian (l. järjestäytynyt rikollisuus) voitot niin paljon, ettei kannabista kannattaisi enää salakuljettaa Suomeen – siitä ei saisi enää voittoja jotka tekevät rikollisuuden kannattavaksi. Mafia ei myöskään pääsisi niin suuressa määrin kosketuksiin alttiiden nuorien kanssa, koska kasvatuksen osaava ystävä veisi tarpeen sen Helvetin Enkelien edustajan (tai sen kulin) tapaamiselta kokonaan.

6) Huumevalistuksen tulisi olla nykyistä objektiivisempaa. En itseasiassa tiedä ihan tarkkaan mitä siellä kouluissa nykypäivänä kerrotaan, mutta muistan 90-luvun puolivälistä muunmuassa tällaisia tarinoita:

  1. Kannabis, LSD, Ekstaasi, Amfetamiini = huumeita yhtä kaikki
  2. Huumeita käyttäessäsi voit luulla olevasi appelsiini ja alat kuorimaan itseäsi.
  3. Huumeita käyttäessäsi voi kuvitella osaavasi lentää ja hyppäät alas talon katolta.

Kun itse kuulin moisia tarinoita lukiossa, olin jo polttanut kannabista ja tiesin, että itseään appelsiiniksi luulemisen, saati itsensä kuoriminen on jo niin kaukana todellisuudesta että en antanut enää mitään arvoa sille mahdollisesti asialliselle ja objektiiviselle valistukselle. Huomasin myös koulussani, että olin ainoa joka viittasi auditoriossa noin 200 nuoresta kun kysyttiin oletko kokeillut kannabista, vaikka tiesin siinäkin huoneessa monen kokeilleen. Näistä luvuistako on huumetilastot tehty?

7) Jos kannabis olisi dekriminalisoitu, kynnys käyttää kovempia huumeita nousisi, sillä kannabiksen ollessa kovien huumeiden joukossa usko muidenkin huumeiden vaarallisuuteen vähenee. Tähän on syynä myös hullunkurinen, ääritapauksia ja kauhuskenaarioita viljelevä ‘valistus’.

Itse uskon kannabiksen käytön ja kotikasvatuksen (max. 2 kasvia) dekriminalisoinnin johtavan ainakin alkoholin käytön ja syrjäytymisen vähenemiseen. Kannabiksen käytön yleistymisen alkoholin kustannuksella uskon johtavan väkivaltarikoksien, kuin myös kovempien huumeiden käyttö- ja kokeiluasteen vähenemiseen. Jopa alkoholin ja kannabiksen ‘sekakäyttäjät’ joisivat vähemmän alkoholia, koska nämä päihteet eivät suurissa määrin enää toimi toivotulla tavalla. Minun puolesta kannabiksen myyntirikoksen rankaisua voisi koventaa jos samanaikaisesti ihmiset saavat kasvattaa sen kaksi kasvia kotona ilman pelkoa huumerikostuomiosta, joka voi pilata vaikka valmistumista vaille olevan opettajan tulevaisuuden. MS-potilaat hyötyisivät kasvatuksesta taloudellisesti, kun Suomessa vuoden kannabislääkkeet maksavat helposti yli 10 000€ ja he voisivat reseptin sijaan saada tarvittavan sadon muutaman sadan euron kasvatusvälineillä ja lannotteilla.

“Suomessa lähes kaikki henkirikokset tehdään humalassa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuoreen katsauksen mukaan viime vuonna tehtiin 132 murhaa, tappoa ja surmaa, joista neljä viidesosaa tehtiin alkoholin vaikutuksen alaisena”

Pistän tähän vielä listan uutisia ja linkkejä jotka puhuvat kannabiksen dekriminalisoinnin puolesta, valitettavasti suurin osa englanniksi:

“Portugalissa huumeiden dekriminalisointi on johtanut huumeiden aiheuttamien terveysongelmien voimakkaaseen laskuun.” YLE

MS-potilaan pitämä blogi omasta kannabislääkityksestään.

“Although cannabis can have a negative impact on health, including mental health, in terms of relative harms it is considerably less harmful than alcohol or tobacco,” according to the report. “Historically, there have only been two deaths worldwide attributed to cannabis, whereas alcohol and tobacco together are responsible for an estimated 150,000 deaths per annum in the UK alone.” Guardian

“Eating low doses of THC, the active ingredient in cannabis, helps prevent arteries clogging up, at least in mice.” New Scientist

“Cannabis may loosen the stiff and spastic muscles of multiple sclerosis sufferers, and not just their minds, a follow-up study has found.” New Scientist

“Kannabis atooppisen ihon hoidossa / Dietary hempseed oil caused significant changes in plasma fatty acid profiles and improved clinical symptoms of atopic dermatitis. It is suggested that these improvements resulted from the balanced and abundant supply of PUFAs in this hempseed oil.” Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Kuopio, Finland

“Viranomaiset jarruttavat lääkekannabiksen käyttöä potilaiden hoidossa.” MOT: Syntinen lääke

“Cannabis compound ‘halts cancer’ / “This compound offers the hope of a non-toxic therapy that could achieve the same results without any of the painful side effects.” ” BBC

“Brain ‘cannabis’ Parkinson’s hope” BBC

“Cannabis extracts may shrink brain tumours and other cancers by blocking the growth of the blood vessels which feed them, suggests a new study.” New Scientist

Reumalääke Iso-Britanniassa: Cannabis oral spray Arthritis Research UK

“USA luovuttaa huumeiden vastaisen sodan toimimattomana” Independent

“Following is a timeline of key events in Mexico’s drug war. More than 26,000 people have died in drug violence in the past three and a half years.” Telegraph

“Huumesota tulokseton – nyt pohditaan laillistamista” Uusi Suomi

“Noin Miljardin euron kannabisverotulot Kaliforniassa” Läpi mennyt lakiesitys

Eläköityneitä poliisipäälliköitä ja muita viranomaisia haastatellaan huumesodan käytännöstä Yhdysvalloissa.

Kannabissodan hinta vs. potentiaaliset verotulot. Kuva