Puolesta

Yleisempiä tavoitteitani ovat julkishallinnon kasvava avoimuus ja läpinäkyvyys. Ihmisoikeuksista erityisesti yksityisyys ja sananvapaus ovat olleet minusta kiinnostavimpia. Haluan myös edistää tuloerojen kaventamista ja tulojen reilumpaa jakautumista.

Vapaus tuo vastuuta ja meidän tuleekin huomioida ympäristömme kuten luonto ja muut ihmiset. Kestävä kehitys ja  yhteisöllisyys ovat minulle niinikään tärkeitä asioita.