Google tiedotti uusista tavoista moderoida sisältöä Youtubessa

Osallistuin juuri äsken kutsuvieraana Googlen paneeliin, jossa kuvailtiin yhtiön uutta otetta Youtuben sisällön moderointiin. Viimeisen tunnin aikan tuotiin esille muun muassa Googlen uusi tapa lähestyä sisältömoderointia.

Kuten näette, YouTubeen pusketaan sisältöä sellaista vauhtia, ettei Google halua selvitä uusista vastuistaan yksin. Olen kyllä pitkälti samaa mieltä, että käyttäjiä, jotka YouTuben sisältöä katselevat, on syytä osallistaa näkemänsä sisällön arvottamiseen, mutta epämääräiseksi jäi, miten paljon käyttäjät pystyvät siihen vaikuttamaan.

Youtuben harjoittama sisällön moderointimalli tulee perustumaan neljään periaatteeseen:

Ensimmäisenä ärränä on “Remove” eli haitallisen sisällön poistaminen.

Toisena keinona “Reduce” harmaan alueen sisällön näkyvyyttä rajataan.

Kolmas periaate “Raise” keskittyy luotettavan sisällön näkyvyyden nostamiseen.

Neljännen periaatteen “Reward” mukaan luotettavia sisällöntuottajia palkitaan, ilmeisesti lisänäkyvyydellä.

Näiden periaatteiden käyttöönotosta on varmasti paljon erilaisia mielipiteitä, mutta mielestäni on hyvä asia, että disinformaation leviämistä yritetään eri keinoin ehkäistä.

Leave a comment

Your email address will not be published.