Vastustan

– Yksityisyyden ja sananvapauden kaventamista

– Äänikynnystä ja puoluetukea nykymuodossaan (170000€/edustaja/vuosi)

– Ruotsin kielen asemaa Suomen toisena virallisena kielenä ja sen opettamista kouluissa pakollisena aineena – valinnainen kieli olisi paljon parempi ratkaisu

– Eläinsuojelulain valvonnan laiminlyöntiä

– Yli 20v. pitkää tekijänoikeuden suoja-aikaa

– Syrjintää rodun, seksuaalisten suuntaumusten tai sukupuolen perusteella

– Pääomatuloveron alhaisuutta (verrattuna ansiotuloveroon)

– Suomen puolustusvoimien aseellista läsnäoloa muualla kuin omien tai liittolaistemme maiden rajojen sisäpuolella

– NATOa. Myös muiden Euroopan valtioiden tulisi erota NATOsta

Sähköistä äänestystä. Tässä havainnollinen vertailu kasinoiden ja äänestyskoneiden välillä

Hyvitysmaksuja