Maksetaan äänistä

Idea on yksinkertainen ja helposti toteutettava. Oikeudenmukaisempi puoluetuki parantaisi äänestysaktiivisuutta ja demokratian toteutumista, joista on ollut varsinkin viime päivinä paljon puhetta. Jos pidät ideasta, edistä sen toteutumismahdollisuuksia jakamalla sitä eteenpäin tuttavillesi.

Haastankin siis sinut, arvon lukija, keksimään yhdenkin päivänvaloa kestävän syyn vastustaa esittämääni ideaa. Pohjatiedoiksi kerrottakoon että puoluetukea jaetaan nykyään Suomessa vuosittain noin 36 miljoonaa euroa, kansanedustajapaikkojen määrään perustuen (9 §). Myös ETYJ nosti puoluetuen määräytymisen huolenaiheekseen viime vuonna*, eikä muutoksia olla silti tehty.

Eduskuntapuolueiden rahoitus on heitellyt samaisen epätarkkuuden perusteella  pahimmillaan jopa 800 000€ vuodessa. Se on vähän pienemmälle eduskuntapuolueellekin jo iso raha, eduskunnan ulkopuolisista puhumattakaan – ne kun eivät saa mitään. Silti puoluetuen olemassaoloa ylipäätään perustellaan juurikin demokratian paremmalla toteutumisella. Olisikin syytä tarkentaa tuen jakautumista niin että jokainen annettu ääni ratkaisisi yhtä paljon.

Koska kansanedustajapaikkojen määrä ja puoluerekisterissä pysyminen määräytyy nimenomaan eduskuntavaalitulosten mukaan, ehdotankin puoluetukia jaettavaksi eduskuntavaaleissa saatujen äänien perusteella. Joko 12€ kappale tai sitten 36 M€ kaikkien äänien kesken, puolueittain.

Ehdotan lisäksi, että tukea myös jaettaisiin vain puoluerekisterissä oleville puolueille, joilla on jo ennestään 5 000 kannattajakortin keräämiskynnys hidasteena. Näin hämäräperäisemmille yrittäjille jätettäisiin tarpeeksi korkea kynnys puoluetuille pääsemiselle.

Näin rikottaisiin myös illuusio siitä että uurnaan jätetty ääni voisi mennä jotenkin “hukkaan” ja ihmiset eivät äänestäisi niin helposti sitä todennäköistä voittajaa, vaan juurikin mieleistään ehdokasta.

Oikeudenmukaisempi puoluetuki kannattaa toteuttaa, sillä:

  1. Demokratian toteutuminen paranisi
  2. Äänestysinnokkuus lisääntyisi
  3. Järjestelmä olisi avoin ja yksinkertainen
  4. Säästettäisiin rahaa tarpeettomasta byrokratiasta
  5. Noudatettaisiin ETYJ:in meille antamia, korruption vastaisia suosituksia*

 

*)ETYJ:in raportti, suomennoksen s.14.

“Vaikka eduskuntapuolueet saavat sangen huomattavaa rahoitusta, eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät saa mitään rahoitusta valtion määrärahoista. ETYJ/ODIHR:n vaaliarviointivaltuuskunnan eri keskustelukumppanit ilmaisivat huolensa siitä, että tällä saatetaan eduskunnan ulkopuoliset puolueet
epäedulliseen asemaan ja vähennetään mahdollisuuksia moniarvoisuuteen ja vuoropuheluun.”

Leave a comment

Your email address will not be published.