Kansalaisaloite toimii!

Kansalaisaloite.fi avattiin joulukuun alussa ja se on maksuton, oikeusministeriön tarjoama verkkosivu. Palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Kuka tahansa voi tehdä sinne aloitteen jota muut kansalaiset voivat vahvan tunnistautumisen jälkeen puoltaa omalla nimellään. Jotta kansalaisaloite tulisi eduskunnan tai edes sen valiokuntien käsiteltäväksi, pitää sen ensin kerätä 50,000 allekirjoitusta.

Palvelun vaisusta alusta huolimatta, sinne on tämän vuoden aikana lisätty useita suurtakin suosiota niittäneitä aloitteita, kuin myös vähemmän suosittuja joille soisi lisää kannatusta. Sattumoisin neljä suosituinta kansalaisaloitetta ovat myös Piraattipuolueen kannattamia lakialoitteita. Vai olisiko sittenkin niin, että Piraattipuolueen jäsenet ovat tunnistaneet nämä kansalaisia kuohuttavat aiheet jo hyvissä ajoin ennen kansalaisaloitepalvelua ja kirjanneet ne puolueohjelmaansa? Yksikään muu puolue ei uskalla ainakaan avoimesti näitä neljää suosituimpaa aloitetta puolustaa. Luettelen tässä mielestäni lisäkannatusta ansaitsevat aloitteet suosittuusjärjestyksessä kuten ne ovat nyt, 21.4.2013. Tässä on myös hyvän yleiskuvan antava kuvaaja nimenkeräyksien etenemisestä.

1. Ylivoimaisesti suosituin kansalaisaloite on tasa-arvoinen avioliittolaki. Se on kerännyt 149,207 allekirjoitusta reilussa kuukaudessa.

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia.

2. Seuraavaksi suosituimmaksi kansalaisaloitteeksi on noussut varsinkin Piraattipuolueelle tärkeä Järkeä tekijänoikeuslakiin. Se on tätä kirjoittaessa kerännyt 26,338 allekirjoitusta, mutta aikaa on enää hieman yli puolet sallitusta kuuden kuukauden ajasta jäljellä, joten sinunkin apuasi tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan nyt kipeästi.

Esityksen pääasiallinen tavoite on korjata voimassa olevan lainsäädännön ylilyönnit verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten osalta. Esityksen tarkoitus ei ole muuttaa tekijänoikeuksien alaisen sisällön lataamista lailliseksi, vaan tehdä yksittäisten ihmisten tekijänoikeuksin suojatun sisällön lataamisesta rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena. Vakavampi tekomuoto, tekijänoikeusrikos, mahdollistaa kotietsinnät, takavarikot ja suuret vahingonkorvaukset. Tekijänoikeusrikoksista tuomittaisiin edelleen kaupalliseen tai laajamittaiseen tekijänoikeuksin suojatun sisällön jakamiseen syyllistyneet.

Toissijaisesti esitys pyrkii parantamaan artistien ja muiden sisällöntuottajien asemaa sekä uusien verkkoteknologiaan perustuvien palveluiden kehittämistä.

Ehdotuksen tärkein vaikutus on kansalaisten ja artistien välisen vastakkainasettelun purkaminen ja rakentavan keskustelun herättäminen tekijänoikeuslainsäädännön jatkokehittämisestä.

3. Seuraavaksi suosituimmassa kansalaisaloitteessa halutaan luopua kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta. Kannatusallekirjoituksia se on kerännyt 22,117 kappaletta. Perusteluissa todetaan mm.

  • Huumekauppa on rikollisten käsissä. Kannabiksen dekriminalisaatio heikentää järjestäytyneen rikollisuuden kasvuedellytyksiä.
  • Huumausaineiden rangaistavuuden poistamisella on saavutettu hyviä tuloksia Portugalissa. Huumekuolemat ja HIV-tartunnat ovat vähentyneet, eikä huumeiden käyttö ole lisääntynyt.
  • Kannabiksen käytön ja hallussapidon kielto on perusteltu lähinnä huumevastaisten mielikuvien luomisella. Käytännössä laillinen kontrolli kohdistuu sattumanvaraisesti vain pieneen osaan käyttäjistä. Sen ylläpitäminen tuhlaa poliisin resursseja ja haittaa käyttäjiä.
  • YK on ilmoittanut tukevansa huumausaineiden dekriminalisointia.

4. Neljänneksi suosituin aloite liittyy ruotsin kielen viralliseen asemaan Suomessa, tai pikemminkin sen aseman heikentämiseen. Kannatusta se on kerännyt 18,682 nimen verran. Ruotsin kieli halutaankin valinnaiseksi kaikilla oppiasteilla.

Suomessa kielivaatimukset ovat maailman tiukimmat. Jokaisen ammattiin opiskelevan on opiskeltava ja osattava vähintään kahta itselle vierasta kieltä ja asiantuntija-ammateissa toimivilta odotetaan lisäksi kolmannen vieraan kielen osaamista. Tämä johtuu siitä, että koulutusjärjestelmässämme jokaisen suomenkielisen on opiskeltava ruotsia pakollisena kielenä. Missään muussa maailman maassa ei ole vastaavaa vähemmistön puhumaa kieltä koskevaa vaatimusta. Tilanteen epätarkoituksenmukaisuutta lisää suomen ja ruotsin vähäinen käytettävyys kansainvälisesti.

Lisäksi kahdeksan suosituimman kansalaisaloitteen joukosta löytyy kaksi muutakin Piraattipuolueen kannattamaa aloitetta, toimenpidealoite perustulosta ja kesäajasta luopuminen. Nekin ovat keränneet kunnioitettavasti jo yli 15,000 nimeä ja ainakin perustuloaloittetta ollaan aktiivisesti kampanjoimassa myös verkon ulkopuolella.

Tuleekin olemaan varsin mielenkiintoista nähdä miten kansalaisten tekemiin aloitteisiin loppujen lopuksi suhtaudutaan. Ainakin tähän mennessä vaikuttaisi kuitenkin siltä, että lainsäätäjät ovat perumassa lupauksiaan jotka kansalaisaloitelakia säädettäessä tehtiin, kuten esimerkiksi sen, että 50,000 nimeä keräänneille kansalaisaloitteille tulisi antaa sama merkitys kuin yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite. Se tulisi siis antaa asianomaiselle valiokunnalle valmisteltavaksi ennen sen menemistä eduskunnan äänestettäväksi. Avoimen Ministeriön perustanut Joonas Pekkanen kirjoittikin hyvin eduskuntaryhmien kiemurtelusta nyt, kun on huomattu että Suomessakin on mahdollista saada jopa 50,000 ihmistä liikkeelle poliittisen asian puolesta – ennennäkemättömän nopeasti. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta keräsikin yli 105,000 allekirjoitusta ensimmäisen 24 tunnin aikana!

Varmaa ainakin on, ettei kansalaisaloitepalvelu menesty ilman yhteiskunnasta kiinnostuneita kansalaisia. Me kaikki voimme auttaa aloitteen läpimenolle riittävän kannatuksen keräämisessä kertomalla ystävillemme, tuttavillemme, perheellemme ja työkavereillemme parhaiksi kokemistamme ideoista ja tehdä muutoksista totta. Vaikka nykyinen eduskunta onnistuisikin hautaamaan kansalaisaloitteet valiokuntiin koko valtakautensa ajaksi, uskallan luvata että aloitteita allekirjoittaneet ihmiset tulevat tekemään tulevia äänestyspäätöksiään pohjaten pitkälti siihen, miten heidän edustajansa on näitä aloitteita kohdellut. Kansanedustajien jääräpäisyyden tuntien, ennustan kuitenkin heidän enemmistönsä vastustavan yrityksiä vähentää heidän omaa valtaansa. Tämä tulee uskoakseni johtamaan siihen, että ensi eduskuntavaaleissa vaihtuu useampi kansanedustaja kuin koskaan aikaisemmin itsenäisen Suomen aikana.

Piraattipuolueen tehtävä onkin nyt edesauttaa tämän uuden, osallistavamman demokratian toteutumista. Ihan vähimmilläänkin se kasvattaa kansanedustajien painetta toimia edustamiensa ihmisten tahdon mukaisesti.

Leave a comment

Your email address will not be published.