Natsit valtasivat Töölöntorin perinteelleen


Näyttäisi vahvasti siltä, että Helsingin poliisi näkee 612-kulkueen jo muutaman vuoden ajan toistuneena perinteenä, jota se ei anna muiden tapahtumien enää koskaan syrjäyttää, ei vaikka laki antaisi siihen hyvät perusteet. Kohdasta 10 §. Kokouspaikkaa koskevat rajoitukset.

Ilmoitukseen perustuva etusija väistyisi kokouspaikan perinteisen käytön tai käytöstä tehdyn sopimuksen perusteella. Jos kokouspaikalla on järjestetty tiettynä ajankohtana, esimerkiksi vappuna, perinteisesti tietty yleinen kokous, olisi tällaisen kokouksen järjestäjällä etuoikeus kokouspaikkaan. Laissa tarkoitettu perinne voisi muodostua jo muutamankin kokouskerran jälkeen. Säännöksellä estettäisiin kokouspaikan varaaminen kiusanteon tarkoituksessa muuhun kuin säännöksessä tarkoitettuun perinteiseen käyttöön.

Kaupunki olisi kuitenkin voinut halutessaan vuokrata tilan alpakoille ja lapsille ja pyytää poliisia siirtämään mielenosoituksen reittiä tai kokoontumispaikkaa, mutta se ei näin tehnyt. Sen sijaan se tuntui antaneen Tukkutorille pyynnön perua alpakkatapahtuma, vedoten nats…isänmaallisten marssin aiheuttamaan turvallisuusuhkaan. Laki antaa natsien siirtämiseen kyllä kosolti eväitä:

Laissa ei säädettäisi yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden välisestä kollisiotilanteesta, mutta selvää on, että omistajan tai haltijan kanssa tehty sopimus alueen käytöstä yleisötilaisuuden järjestämiseen saisi etusijan suhteessa samassa paikassa järjestettäväksi ilmoitettuun yleiseen kokoukseen.

Ilmoituksen tekeminen yleisen kokouksen järjestämisestä tietyssä yleisessä paikassa ei sellaisenaan perusta kokouksen järjestäjälle tai sen osanottajille oikeutta ottaa paikka haltuunsa ja pitää sitä varattuna yksinomaan kokouskäyttöön. Lakiehdotuksen 9 §:ssä säädettäisiin paikan omistajan tai haltijan mahdollisuudesta rajoittaa paikan käyttöä. Lisäksi 10 §:n 2 ja 3 momentissa säädettäisiin poliisin oikeudesta rajoittaa tietyin perustein kokouspaikan tai kulkueen reitin valintaa.

Pykälän 2 momentin mukaan poliisi voisi osoittaa kokouksen siirrettäväksi toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan, jos sen järjestäminen ilmoitetussa paikassa vaarantaisi ihmisten ― joko osanottajien tai sivullisten ― turvallisuutta, aiheuttaisi huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle tai häiritsisi kohtuuttomasti sivullisia, liikennettä taikka valtiovierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tarpeeltaan niihin rinnastettavaa tilaisuutta.

Tietääkseni 612-kulkueen järjestäjät ovat jo tehneet varauksen ensi vuodellekin. Töölöntorilla tuskin siis nähdään tulevaisuudenkaan itsenäisyyspäivinä muita kuin natseja ja hyödyllisiä idiootteja. Tähän auttaisi nähdäkseni enää ainoastaan paikallisten asukkaiden voimakas vastarinta, jonka paine kohdistuisi Helsingin kaupunkiin ja poliisiin. Ainakin omaa kotirauhaani häiritsisi natsien mylvintä asuntoni ulkopuolella suuresti. En myöskään arvele, että tällaisen tapahtuman vakiintuminen Töölöntorille ainakaan lisää sikäläisten asuntojen arvoa.

Leave a comment

Your email address will not be published.