Suomen hovioikeus ei ymmärrä sananvapautta

Parodialle asetettiin juuri uudet rajat – se ei saisi kuulemma loukata, eikä edes näennäisesti loukata tekijänoikeuksia. Tällaista on elämä oikeusvaltiossa nimeltä Suomi. Toivon hartaasti että korkein oikeus joutuu lukemaan tapauksesta muutakin kuin vastapuolen asianajajan selonteon – hovioikeus ei viitsinyt niin tehdä. EIT:ssä tämä tuomio viimeistään kumotaan, mikä tosin jatkaisi Suomen valitsemaa linjaa ihmisoikeuksien avoimena halveksujana, ainakin muihin pohjoismaihin verrattuna.

Tämänkin perusoikeuttamme rikkovan päätöksen pelotevaikutus ulottuu pidemmälle kuin Matti Nikin ihmisoikeudet. Mitä Suomessa uskaltaa enää kritisoida parodian tai satiirin keinoin ilman, että tarvitsee pelätä vuosikausien oikeusprosessia oikeusasteesta toiseen? Eivätkä tähänastiset, 36 920 euron oikeuskulutkaan ilman pelotevaikutusta jää. Kuinka suureksi lasku mahtaakaan kasvaa, ennen kuin päästään korkeimman oikeuden tuomioon asti?

Tämä poikkeuksellisen epäoikeudenmukainen, sananvapautta pilkkaava päätös korpeaa minua niin pahasti etten pysty tältä istumalta kirjoittamaan enempää. Tässä vielä EFFIn paheksuva lausunto tuomiosta. Yksi asia tosin on varma – tästä kuullaan vielä!

One Reply to “Suomen hovioikeus ei ymmärrä sananvapautta”

 1. “2 Parodia Suomen laissa

  Luvatta tehty muutettu teos loukkaa monesti oikeudenomistajan taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu keskeisesti oikeus määrätä teoksen muunnelluiden kappaleiden valmistamisesta ja levittämisestä. Moraalisten oikeuksien ytimenä on tekijän integriteettioikeus eli oikeus vastustaa teoksen muokkaamista tekijäkunniaa loukkaavalla tavalla. Parodia tyypillisesti ottaa alkuperäisestä työstä osia ja muokkaa niitä muotoon, joka harvoin miellyttää alkuperäisen teoksen tekijää. Tekijän yksinoikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, ei ole poikkeukseton. Tekijänoikeuden rajoituksia on lueteltu tekijänoikeuslain 2 luvussa. Tekijänoikeuksien rajoitukset ovat pääpiirteittäin samanlaiset läntisissä oikeusjärjestyksissä. Tämä johtuu pitkälti kansallisen lainsäädännön kiinteistä sidoksista kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopassa tekijänoikeusdirektiivin jäsenmaille asettamista velvoitteista.

  Tekijänoikeusdirektiivi sallii, muttei velvoita, jäsenmaita säätämään poikkeuksista teoksen käyttämiseen ”karikatyyrissä, parodiassa tai pastississa”. Monista muista maista poiketen Suomen tekijänoikeuslakiin ei ole otettu parodiarajoitusta. Hallituksen esityksestä käy ilmi, että lainsäätäjä on tiedostanut, ettei direktiivin sallimia parodiapoikkeuksia tai rajoituksia sisälly tekijänoikeuslakiin. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ei esiinny kertaakaan sana parodia. Usein kuitenkin esitetään, että KKO:n ratkaisu 1971 II 44 rajoittaisi tekijänoikeutta parodioiden osalta.”

  Lähde: http://www.turre.com/wp-content/uploads/8_hietanen.pdf

  Eli: Suomessa ei ole mitään lain suomaa suojaa parodialle. Parodia voi olla tekijänoikeusrikkomus tai -rikos. Suomessa on tekijänoikeudessa lisäksi “moraaliset oikeudet” ja siellä tekijää / teosta loukkaavan derivatiivisen työn kieltäminen. Eli parodiaa ei ole vapautettu tekijänoikeuden “taloudellisten oikeuksien” vaikutuspiiristä, mutta parodia on TÄMÄN LISÄKSI erikseen kielletty loukkaamasta alkuperäistä teosta.

  Se mitä Matti Nikki pitää röhkeänä oikeuksien loukkaamisena, että syyttäjä oli antanut tekijänoikeusneuvostolle arvioitavaksi ainoastaan lyhyen otteen eikä koko tekstiä (ts. syyttäjä ei ollut antanut heille Matti Nikin omaa selostusta siitä, että “tämä sivusto on parodia”) voi toki kuulostaa oikeusmurhalta, mutta koska Suomen laki ei kohtele parodiaa millään tavoin eri lailla sillä ei olisi pitänyt olla mitään vaikutusta tuomioon vaikka lausuntoon olisi tettu huomioon tunnustus siitä, että kyseessä on parodia. Vika ei ole tuomioistuimessa eikä syyttäjässä.

  VIKA ON LAISSA.

  Ja siksi se on pakko korjata laissa. Yksi tuhannesta syystä minkä takia Piraattipuoluetta tarvitaan, koska puolueet ovat juurikin (ja ainoastaan) lakien muuttamista varten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *